Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö, verkko (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081266-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

36 - 45

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Riina Riihimäki
  • Tiina Laakso

Ryhmät

  • PSOSS21V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
  • 14.03.2024 16:00 - 18:00, Opinnäytetyön tietoperusta / Aikuistyö, verkko 7081266-3035

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön tietoperustan
- hallitsee systemaattisen tiedonhaun prosessin ja osaa hyödyntää aihealueeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

Sisältö

sisältö:
- opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Opetusmenetelmät

Yksilö-/pari-/ tai pienryhmätyöskentely
Kirjallisuusperusteinen työskentely

Kansainvälisyys

Tutkiva ja kehittämällä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön tietoperustan laatiminen hyväksytysti ja palauttaminen Its-alustalle

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön tietoperusta on kirjoitettu ja esitetty hyväksytysti (jäsentely on jo rakentunut loogisesti ja lähteitä on hyödynnetty kattavasti).

Sisällön jaksotus

Aikuistyön opinnäytetyön tietoperustatyöpaja 14.3.2024 klo 16:00 - 18:00 Zoomissa.
Tietoperustan palautus Itsiin viikkoa ennen työpajaa, 7.3.2024.

Henkilökohtainen ohjaustapaaminen (1-2 ohjaustapaamista / lukukausi) sovitaan opettajan kanssa erikseen. Opiskelijat ottavat yhteyttä opettajaan ajankohdan sopimiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty