Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön tulokset / toiminnalliset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081267-3034

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Heidi Ristseppä

Ryhmät

  • PSOSTS21
    Sosionomi (AMK), Turku, S21
  • 15.05.2024 12:00 - 14:00, Opinnäytetyön tulokset / toiminnalliset menetelmät 7081267-3034

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää soveltuvia menetelmiä kehittämis- ja tutkimustyössä
- osaa kirjoittaa opinnäytetyön alustavat tulokset tai esitellä alustavan tuotoksen.
- osaa hyödyntää opinnäytetyöhön aihealueeseen liittyvää ja tutkimus ja kehittämiskirjallisuutta tulosten tai tuotoksen esittämisessä.

Sisältö

Sisältö
- opinnäytetyön tulosten tai tuotoksen kirjoittaminen ja esittäminen
- vertaispalauteen antaminen ja vastaanottaminen

Opetusmenetelmät

Yksilö-/pari-/pienryhmätyöskentely
Työelämä- ja tutkimusperusteinen sekä kirjallisuusperusteinen työskentely

Kansainvälisyys

Tutkiva ja kehittämällä oppiminen
Työelämäyhteydessä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön tulosten/tuotoksen laatiminen ja palauttaminen Its-alustalle.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön tulokset on esitetty hyväksytysti (tutkimusaineisto / kehittämistehtävän materiaali on kerätty ja sen esittely vähintään aloitettu opinnäytetyön luonnoksessa).

Sisällön jaksotus

toiminnallisten opinnäytetyön tulostyöpaja 15.5.2024 klo 12:00 - 14:00 Zoomissa

https://turkuamk.zoom.us/j/69494194678


Opinnäytetyön tulososion sisältävän version palautus Itsiin viikkoa ennen työpajaa, 8.5.2024.

Henkilökohtainen ohjaustapaaminen (1-2 ohjaustapaamista / lukukausi) sovitaan opettajan kanssa. Opiskelijat ottavat yhteyttä opettajaan ajankohdan sopimiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tulosvaiheen opinnäytetyöluonnos