Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi / Lastensuojelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081268-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Laura Närvi

Ryhmät

  • MSOSSS20
    Sosionomi, monimuoto, Salo
  • PSOSTS20
    Sosionomi (AMK), Turku, S20
  • 21.11.2023 13:00 - 16:00, Opinnäytetyön raportointi / Lastensuojelu 7081268-3020

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Valmistumiseen liittyviä päivämääriä:
Valmiit opinnäytetyöt jätettävä arvioitaviksi viim. pe 17.11.2023
Tutkintotodistusanomus jätettävä viim. su 17.12.2023 jos haluat, että se käsitellään ennen lomia

Opinnäytetöiden esitykset tiistaina 21.11. kello 13.00 - 15.00

Kypsyysnäyte opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

H-5