Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi / Varhaiskasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081268-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 19

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Marika Kouki

Ryhmät

  • MSOSSS20
    Sosionomi, monimuoto, Salo
  • PSOSTS20
    Sosionomi (AMK), Turku, S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Raportointityöpaja on 22.11.2023 klo 13.00 - 15.00, jossa esitellään valmis opinnäytetyö (Power Point)
Kypsyysnäyte kirjoitetaan verkkoartikkelina (ks. ohjeet ONT its ja Messi)

Valmistumiseen liittyviä päivämääriä:
Valmiit opinnäytetyöt jätettävä arvioitaviksi viim. pe 17.11.2023
Tutkintotodistusanomus jätettävä viim. su 17.12.2023 jos haluat, että se käsitellään ennen lomia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät Messistä