Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi / Aikuistyö, verkkoryhmä (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081268-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Liisa Pirinen
  • Sirppa Kinos

Ryhmät

  • PSOSS20V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S20
  • 21.11.2023 16:00 - 18:00, Opinnäytetyön raportointi / Aikuistyö, verkkoryhmä 7081268-3024

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmis opinnäytetyö jätetään arvioitavaksi
Opinnäytetyön esittäminen
Kypsyysnäyte

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit löytyvät Messistä opinnäytetyösivulta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyv/hyl, mutta valmiista opinnäytetyöstä annetaan numeerinen arviointi.

Sisällön jaksotus

Ti 21.11. klo 16-18 opinnäytetyön raportointityöpaja (valmiiden töiden esitykset).
Sirppan ryhmän linkki:
https://turkuamk.zoom.us/j/63601498159?from=addon
Kypsyysnäytteen kirjoitusajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Valmistumiseen liittyviä päivämääriä:
Valmiit opinnäytetyöt jätettävä arvioitaviksi viim. pe 17.11.2023
Tutkintotodistusanomus jätettävä viim. su 17.12.2023 jos haluat, että se käsitellään ennen lomia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Valmis opinnäytetyö
Kypsyysnäyte