Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi / varhaiskasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081268-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 01.04.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Tiina Suni

Ryhmät

  • PSOSTK21
    Sosionomi (AMK), Turku, K21
  • 22.05.2024 12:00 - 15:00, Opinnäytetyön raportointi / varhaiskasvatus 7081268-3026

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Opetusmenetelmät

Yksilö-/pari-/pienryhmätyöskentely
Työelämä- ja tutkimusperusteinen sekä kirjallisuusperusteinen työskentely

Kansainvälisyys

Tutkiva ja kehittämällä oppiminen
Työelämäyhteydessä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön esitys
Valmis opinnäytetyö

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija palauttaa hyväksyttävän, valmiin opinnäytetyön sekä esittää opinnäytetyönsä raportointityöpajassa.

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 valmistumisen aikataulut:
Opinnäytetyö jätettävä arvioitavaksi 10.5.2024 klo 14.00
Arvioinnit Pepissä 31.5.2024 mennessä
Tutkintotodistusanomusten viimeinen jättöpäivä 7.6.2024

Raportointityöpaja 22.5.2024 klo 12:00 - 15:00. Oma opinnäytetyö esitellään toisille opiskelijoille opinnäytetyön raportointityöpajassa. Esittelylle on aikaa 15 min / työ.

Opinnäytetyön luonnos jätetään tarkistettavaksi Itsiin viimeistään kaksi viikkoa ennen valmiin työn jättämistä, eli 26.4.2024.

Valmis opinnäytetyö jätettävä Itsiin arvioitavaksi viimeistään 10.5.2024 klo 14.00.

Jokainen kirjoittaa työstään artikkelityyppisen kypsyysnäytteen. Tutustu etukäteen kypsyysnäytteen ohjeisiin, jotka löytyvät Messistä. Kypsyysnäytteen viimeinen jättöpäivä Talk by Students -järjestelmään on x.x.2024 (päivämäärä tarkentuu).

Henkilökohtainen ohjaustapaaminen sovitaan opettajan kanssa. Opiskelijat ottavat yhteyttä opettajaan ajankohdan sopimiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Valmis opinnäytetyö
Opinnäytetyön arvioinnin kriteerit löytyvät Messistä.