Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi / toiminnalliset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081268-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2023 - 28.02.2024

Ajoitus

28.11.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Outi Linnossuo

Ryhmät

  • PSOSTK21
    Sosionomi (AMK), Turku, K21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Ohjaus etenee opparikohtaisesti tarpeen mukaan 1-2 ohjauskertaa kevään 2024 aikana. Huhtikuun 1-24.4.2024 Outi on poissa töissä. Jos haluat valmistua huhtikuussa niin sovi asiasta Outin kanssa erikseen.

Kevään 2024 valmistumisen aikataulut:

10.5. klo 14.00 jätettävä valmis opinnäytetyö arvioitavaksi itsiin ja Outin sähköpostiin > Outi toimittaa työn liitteineen 2. arvioijalle
24.5. mennessä kypsyysnäyte Talk by studentsiin ja toimeksiantajan arviointilomake itsiin
31.5. mennessä arvioinnit Pepissä opettajien toimesta
7.6. tutkintotodistusanomusten viimeinen jättöpäivä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students-järjestelmässä verkkoartikkelina Outin kanssa sopien. Ohjeet Itsissä ja Messissä.

Arviointiasteikko

H-5