Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi / Aikuistyö, verkko (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081268-3028

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Meeri Rusi
  • Marjo Vähäkangas

Ryhmät

  • PSOSK21V
    Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21
  • 06.05.2024 08:00 - 10:00, Opinnäytetyön raportointi / Aikuistyö, verkko 7081268-3028

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 valmistumisen aikataulut (alustava)
6.5. klo 8-10 opinnäytetöiden esitykset
10.5. klo 14.00 jätettävä opinnäytetyö arvioitavaksi viimeistään
31.5. arvioinnit Pepissä
7.6. Tutkintotodistusanomusten viimeinen jättöpäivä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students-järjestelmässä verkkoartikkelina, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Ohjeet Itsissä ja Messissä.

MEERIN ryhmän linkki
MARJON ryhmän linkki https://turkuamk.zoom.us/j/6504274521

Arviointiasteikko

H-5