Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijaviestintä ja yhteistyö verkkotiimeissä (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7321003-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 28.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

12 - 40

Opettaja

  • Katriina Vesanen
  • Päivi Myllymäki

Vastuuopettaja

Katja Heikkinen

Tavoitteet

Asiantuntijan viestintäosaaminen 5 op
Opinnoista osa toteutuu suomeksi ja osa englanniksi.
TAVOITTEET
Opiskelija
- osaa viestiä asiantuntijuudestaan
- osaa suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisesti sisäistä viestintää ja mediaviestintää
- osaa kriittisesti analysoida tekstejä ja tuottaa eri tekstilajeja
- osaa hyödyntää asiantuntijaviestintää verkostoitumiseen.

Sisältö

SISäLTö
- viestinnän strateginen suunnittelu
- projektin sisäinen viestintä ja palaverikäytänteet
- verkkoviestintä ja verkon hyödyntäminen osaamisen markkinointiin
- tiedottavat ja raportoivat tekstilajit

Aika ja paikka

Verkko-opintojakso
Aloitusinfo yhteisenä tapaamisena 29.8. Muuten opintojakso on kokonaan verkossa.

Oppimateriaalit

Opintojaksoon liittyvä materiaali on kurssin Itslearning-työtilassa

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, prosessikirjoittaminen, verkko-oppiminen digitaalisia työkaluja hyödyntämällä, oman osaamisen tunnistaminen ja esiintuominen englanniksi, kriittinen tiedonhaku, verkkotekstin tuottaminen suomeksi ja englanniksi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei pidetä tenttiä.

Kansainvälisyys

Vertaisarvionti- ja palaute, itsereflektointi, työelämälähtöisten taitojen vahvistaminen, KV-osaamisen vahvistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa opintojakson tehtävistä toteutuu suomeksi, osa englanniksi.
Opintojakson opintopisteet: 5 op. = 135 työtä opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson tehtävät tulee suorittaa ohjeistetusti ja palauttaa määräpäivään mennessä.

Sisällön jaksotus

Tule opiskelemaan asiantuntijan verkkoviestintää monialaisissa virtuaalitiimeissä.
Kurssi on suunnattu YAMK- opiskelijoille ja se toteutuu kokonaan verkossa ajalla 5.9.2022 - 28.11.2022
Kurssilla pääset kehittämään verkkoviestintätaitojasi suomeksi sekä englanniksi. Kurssi koostuu yksilö ja ryhmätehtävistä, Tarkemmat tiedot ja suorituskriteerit löytyvät Itslearning -kurssiympäristöstä.

Kurssin keskeistä sisältöä ja tavoitteita:

- asiantuntijan viestintätaitojen kehittäminen
- oman osaamisen markkinointi englanniksi
- yhteistyö verkkotiimeissä
- vakuuttava ja tehokas viestintä verkossa
- asiantuntija-artikkelin tuottaminen verkkojulkaisuun tiimityönä. Valitut artikkelit julkaistaan Turun AMK:n TALK-verkkolehdessä: https://talk.turkuamk.fi/
- oman oppimisen reflektointi

Tarkemmat suoritusohjeet ja ajoitus opintojakson oppimisympäristössä.
Kurssi alkaa ennakkotehtävällä 5.9.2022.Itslearning- verkkoympäristössä.

Kurssin aloitustapaaminen Zoomissa 12.9.2022 klo 14:00 -15:30
Kurssin välitapaaminen Zoomissa 25.10.2022 klo 14:00 -15:30
Artikkelin palautetapaaminen 7.11.2022 klo 8.30 - 12.00 välillä tiimeille, ryhmäkohtainen aikataulu tarkentuu kurssin alkaessa.Kokouskutsut lähetetään kurssin osallistujille ilmoittautumisajan jälkeen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Osa kurssin tehtävistä suoritetaan suomeksi, osa englanniksi.

Opiskelijakiintiö
Maksimissaan 20 Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoita
Maksimissaan 20 Campusonline YAMK-opiskelijoita muista ammattikorkeakouluista.

Maksimimäärä: 40 opiskelijaa

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä eikä Campusonlinen kautta.

Tekniset edellytykset:
Sinun tulee pystyä osallistumaan verkkotapaamisiin sekä käyttämään virtuaalitiimisi valitsemia yhteistyöskentelyssä tarvittavia verkkotyökaluja, esim. Google työkalut/ OneDrive. Sinun pitää pystyä myös nauhoittamaan tiimin verkkotapaamisia (esim. kuulokkeet, mikrofoni ja integroitu kamera).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kaikkien kurssitehtävien suorittamista annetuin kriteerein sekä noudattaen kurssin alussa annettavaa aikataulua. Kaikilta kurssin osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista tiimityöskentelyyn. Kurssilla edellytetään vertais- ja itsearivointia.

Kurssi arvioidaan 12.12 2022 mennessä.

Hylätty (0)

Opintojakson tehtäviä ei ole suoritettu ohjeistetusti ja/ tai palautettu määräpäivään mennessä.