Siirry suoraan sisältöön

Johdatus kirjastoammattilaisuuteen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BR43-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 22.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Opettaja

  • Kati Haanpää

Ryhmät

  • MKITIS23
    Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
  • 22.08.2023 13:00 - 16:00, Johdatus kirjastoammattilaisuuteen KH00BR43-3004
  • 21.09.2023 13:00 - 16:00, Johdatus kirjastoammattilaisuuteen KH00BR43-3004
  • 05.10.2023 09:15 - 12:00, Johdatus kirjastoammattilaisuuteen KH00BR43-3004
  • 27.10.2023 09:15 - 12:00, Johdatus kirjastoammattilaisuuteen KH00BR43-3004

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
- osaa kuvata kansallisen kirjastoverkon toimintaa
- osaa kuvata kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristöjä
- ymmärtää kirjastoalan käsitteistöä 
- ymmärtää kirjaston asiakaspalvelun perusteet 

Sisältö

- Kansallinen kirjastoverkko
- Kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristö
- Asiakaspalvelu ja moninaiset asiakasyhteisöt kirjastossa

Oppimateriaalit

Tarkentuu opetuksen alkaessa ja kerrotaan opintojakson ensimmäisenä päivänä ja kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Kansainvälisyys

- Henkilökohtaiset oppimistehtävät
- Ryhmä-/ paritehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op eli 135 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Sisällön jaksotus

Kurssilla tutustutaan Suomen kansalliseen kirjastoverkkoon ja yleisten kirjastojen toimintaympäristöön. Perehdytään kirjastotyössä tarvittaviin taitoihin ja osaamiseen. Tutustutaan kirjastojen luokitusjärjestelmiin sekä ammattitermistöön. Perehdytään kirjaston asiakaspalvelussa toimimiseen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata kansallisen kirjastoverkon toimintaa
- osaa kuvata kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristöjä
- ymmärtää kirjastoalan käsitteistöä
- ymmärtää kirjaston asiakaspalvelun perusteet

Opintojakson sisältö
- Kansallinen kirjastoverkko
- Kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristö
- Asiakaspalvelu ja moninaiset asiakasyhteisöt kirjastossa

Tapaamiset:
22.8. klo 13-16 kampuksella
21.9. klo 13-16 verkossa
5.10. klo 9.15 - 12.00 verkossa
27.10. klo 9.15 - 12.00 verkossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kussin arvioitavat tehtävät:
1x paritehtävä
2 x ryhmätyö
2 x yksilötehtävä

Arvosanan muodostuminen:
14-15 pistettä = 5
12-13 pistettä = 4
10-11 pistettä = 3
8-9 pistettä = 2
6-7 pistettä = 1
0-5 pistettä = hylätty

Tehtävät kerryttävät pisteitä max 15 pistettä, joista muodostuu arvosana h-5