Siirry suoraan sisältöön

Digitaitojen ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BS68-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 19.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kati Haanpää

Ryhmät

  • MKITIS21
    Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
  • 12.01.2023 09:00 - 12:00, Digitaitojen ohjaus KH00BS68-3003
  • 03.02.2023 13:00 - 16:00, Digitaitojen ohjaus KH00BS68-3003
  • 03.03.2023 09:00 - 12:00, Digitaitojen ohjaus KH00BS68-3003
  • 23.03.2023 09:00 - 12:00, Digitaitojen ohjaus KH00BS68-3003

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa kirjaston sidosryhmät digitaitojen ohjaukseen liittyen
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida digitaalisten laitteiden tai palvelujen käyttöön liittyvän ohjaustilanteen
- arvioida ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ohjaustilanteessa

Sisältö

- Kirjaston sidosryhmien tunnistaminen ja hyödyntäminen digitaitojen ohjauksessa
- Perehtyminen digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttöön
- Kirjaston e-aineistopalvelujen tuntemus
- Vuorovaikutus ohjaustilanteessa

Oppimateriaalit

Digituen eettinen ohjeistus: https://dvv.fi/documents/2252790/10411362/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf/1a336fb1-17a3-3760-a2ce-95ba18398eba/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf

Digiä koneeseen - mediaosaamisen huoltokirja Pike-kirjastoille: https://www.tampere.fi/kirjasto/pike/digijulkaisu/

Digiä opastamaan, asiakkaan tukena verkostojen kanssa: https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/matbank/Digineuvonta_esite_A4_2020_web.pdf

Digiopastus asiakaspalveluna: https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/matbank/Digiopastus_asiakaspalveluna.pdf?fbclid=IwAR31FVEvHdQu5BX-6fHPuZcAjYk5IiVQFxrB4qgMO_GWJqnekRT8NHFpH9c

Suomidigi: Digituki:https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digituki

sekä muut kurssin aikana annettu materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu,ryhmätyöt, raportit, ohjausharjoitukset

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Opetus keväällä 2023
12.1. klo 9.15 -12
3.2. klo 13-16
3.3. klo 9.15 - 12
23.3. klo 9.15-12

- Perehtyminen digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttöön
- Vuorovaikutus ohjaustilanteessa
- Ohjaustilanteen toteutus, missä tuodaan esille kirjaston e-aineistopalvelujen tuntemus
- Verkkohuijausten tunnistaminen, algoritmien merkityksen ymmärtäminen
- Tutustutaan digikurssien saavutettavuus näkökulmaan
- Pohditaan digitalisaation ympäristövaatimuksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Digiopastuksen suunnittelu ja toteutus - ryhmätyö
Huijaukset- ryhmätyö
2 x yksilötehtävä
2 x Vertaisarviointi

Tehtävät kerryttävät pisteitä max 18 pistettä, joista muodostuu arvosana h-5

Hylätty (0)

Pisteitä 0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

pisteitä 6-9

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

pisteitä 10-15

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

16-18