Siirry suoraan sisältöön

Tutkimusviestintä ja opinnäytetyön aloitusseminaari (3 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BY71-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Paula Kullanmäki
 • Laura Nurminen

Ryhmät

 • PLILOS21B
  PLILOS21B
 • PLILOS21A
  PLILOS21A
 • 13.09.2023 12:00 - 16:00, Tutkimusviestintä ja opinnäytetyön aloitusseminaari
 • 11.10.2023 12:00 - 16:00, Tutkimusviestintä ja opinnäytetyön aloitusseminaari
 • 08.11.2023 17:00 - 20:00, Tutkimusviestintä ja opinnäytetyön aloitusseminaari
 • 15.11.2023 17:00 - 20:00, Tutkimusviestintä ja opinnäytetyön aloitusseminaari
 • 29.11.2023 17:00 - 20:00, Tutkimusviestintä ja opinnäytetyön aloitusseminaari

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Tämä opintojakso tukee opiskelijaa, kun hän aloittaa oman opinnäytetyönsä tekemisen. Opiskelija osaa:

- neuvotella toimeksiantajan ja opinnäytteen ohjaajan kanssa opinnäytteen aiheen valinnasta ja sopia toteutustavasta
- tehdä suunnitelman opinnäytetyötä varten
- tuottaa luettavaa ja sujuvaa tekstiä
- kirjoittaa tutkimusviestinnän periaatteita noudattaen
- hyödyntää tietolähteitä opinnäytetyöskentelyssään
- arvioida tietolähteiden luotettavuutta
- toimia eettisesti ja laillisesti oikein hakiessaan sekä käyttäessään tietoa.

Sisältö

Opinnäytetyön lajit
Opinnäytetyön kirjoittaminen
Tutkimusviestintä
Aloitusseminaari

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on saatavilla Itslearning-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso valmentaa opiskelijaa oman opinnäytetyönsä tekemiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälisyys

Seminaarityöskentely on dialogisuuteen perustuvaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso suoritetaan niin, että opiskelija osallistuu lähitapaamisiin kampuksella ja aloittaa oman opinnäytetyönsä tekemisen. Mitoituksessa pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon erilaiset toimeksiannot ja opinnäytetyömuodot sekä opiskelijan oma aikataulu.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset pidetään lukujärjestyksen mukaisesti kampuksella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson viestintäkanavana pidetään ensisijaisesti Itslearning-työtilaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja tutkimusviestinnän osuuden tapaamisiin sekä palautteen hyödyntäminen. Opintojakson suoritus kirjataan samanaikaisesti opinnäytetyön arvioinnin yhteydessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu seminaareihin eikä tutkimusviestinnän osuuden tapaamisiin. Opiskelija ei toimi yhdessä sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija aloittaa oman opinnäytetyönsä tekemisen ohjeiden mukaisesti. Hän osallistuu
seminaareihin ja keskusteluihin osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää, miten opinnäytetyöprosessi etenee, ja hän toimii ohjeiden mukaisesti. Opiskelija asennoituu omaan työhönsä sekä saamaansa ohjaukseen ja palautteeseen positiivisesti. Hän osallistuu seminaarityöskentelyyn ja keskusteluihin aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää, mikä opinnäytetyön ja mahdollisen toimeksiannon tavoite on, ja hän hyödyntää saamaansa palautetta kiitettävästi. Opiskelija innostuu pohtimaan oman opinnäytetyönsä aihetta sekä suunnittelee ja toteuttaa omaa työtänsä päämäärätietoisesti ja itsenäisesti. Hän toimii ohjeiden mukaisesti erinomaisella tavalla sekä asennoituu omaan työhönsä ja saamaansa ohjaukseen erittäin positiivisesti. Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn ja keskusteluun motivoituneesti sekä muita opiskelijoita kannustaen.