Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstöjohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BZ88-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 02.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

  • Marjo Kumpula

Ryhmät

  • MLILOK22
    Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen ja työhyvinvoinnin merkityksen organisaation hyvinvoinnin ja tehokkuuden edistämisessä. Opiskelija osaa:
- HR käytänteet ja menetelmät sekä perustella eri käytänteiden merkityksiä yrityksen liiketoiminnan onnistumisen
kannalta
- tunnistaa työhyvinvointia edistäviä ja heikentäviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- eritellä keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseksi
- ottaa esimiestyössä huomioon erilaiset henkilöstöryhmät ja työurajohtamisen
- kuvailla organisaatiokulttuurin vaikutusta yrityksen toimintaan
- rakentaa henkilöstöjohtamisen osaksi kokonaisvaltaista toiminnan johtamistaan.

Sisältö

henkilöstöjohtamisen rooli ja keskeiset prosessit
HR
työhyvinvointi
monikulttuurinen organisaatio,, ulkomaankomennukset
organisaatiokulttuuri
yrityksen arvot osana organisaatiokulttuuria
työ- ja organisaatiopsykologian perusteita
osaamisen kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5