Siirry suoraan sisältöön

Yritysviestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: KH00CB14-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

  • Laura Nurminen

Ryhmät

  • PLILOS23A
    PLILOS23A
  • PLILOS23B
    PLILOS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• laatia virallisia asiakirjoja, kuten tarjouspyyntö ja tarjous
• hoitaa reklamaatiotilanteet vastaanottajakeskeisesti
• varmistaa, että tiedonkulku on yritysviestinnässä sujuvaa
• kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojaan erilaisissa esiintymis- ja keskustelutilanteissa
• mukauttaa viestintäänsä tilanteen mukaan ja ottaa toisen osapuolen mahdollisimman hyvin huomioon
• valmistautua, osallistua, johtaa ja arvioida sekä saattaa päätökseen erilaisia keskusteluja.

Sisältö

- Asiakirjan kieli-, tyyli- ja ulkoasuvaatimukset
- Liikekirjeet (tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja vahvistus)
- Reklamaatiotilanteet
- Tiedotteet
- Kutsut, esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat
- Keskusteluun ja esiintymiseen valmistautuminen
- Neuvottelun ja kokouksen kulku ja tekniikat
- Päätöksenteko ja argumentointi
- Nonverbaalisen viestinnän merkitys

Arviointiasteikko

H-5