Siirry suoraan sisältöön

Intro logistiikkaan (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00CJ97-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Paula Kullanmäki
 • Jaana Kaartovuori

Ryhmät

 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B
 • 05.09.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 12.09.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 19.09.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 03.10.2023 10:00 - 11:30, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 10.10.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 23.10.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 31.10.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 02.11.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 09.11.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 14.11.2023 10:00 - 11:30, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 16.11.2023 08:45 - 10:00, Intro logistiikkaan, logistiikkapäivä ICT_B1047_Alpha
 • 23.11.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002
 • 05.12.2023 10:00 - 12:00, Intro logistiikkaan KH00CJ97-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kertoa logistiikka-alan työtehtävistä
- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa menestymisessä
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- määritellä logistiikan peruskäsitteet
- kuvata logistiikan eri osa-alueet ja niiden keskeisimmät menetelmät
- tunnistaa tavat, joilla voidaan tehostaa yrityksen ja toimitusketjujen toimintaa
- selittää logistiikan vaikutusyhteyksiä yrityksen kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja asiakastyytyväisyyteen
- tunnistaa logistiikan ja ympäristön välistä suhdetta

Sisältö

- opiskelutaidot
- ryhmäytyminen
- tiedonhaku
- aikataulujen noudattaminen
- muiden liiketoiminnan logistiikan opiskelijoiden harjoittelukokemuksista oppiminen
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen
- logistiikka ja yritystalous
- tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka
- logistiikka ja ympäristö

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
Yleisintroista (2 op) ja Logistiikkaintroista (3 op).

Yleisintroilla on lähitapaamisia 5 x 2h ennen syyslomaa ja 3 x 2h syysloman jälkeen lukkarin mukaan. Opintojaksoon kuuluu myös Logistiikkapäivään osallistuminen 16.11.2023 (erillisen aikataulun mukaan). Näissä vetovastuu Jaana Kaartovuorella.

Logistiikkaintrot vetää Paula Kullanmäki (5 x 2h) loka-marraskuussa lukkarin mukaan. Alkaen 26.10.2023.

Yleisintroilla on aiheina mm. opiskelu amk:ssa, ryhmäytyminen, ryhmätöiden teko, Ops, Hops, moduulit yms., harjoitteluesityksiä, VIP-asia ja VIP-valinnat, vaihdossa olleiden esityksiä, vapaavalintaiset opinnot, rästitenttiasiat yms. kevään jutut.

Digistartti tulee tehdä viimeistään tämän opintojakson aikana.

Tunneilla vierailevat esim. opinto-ohjaaja ja opintopsykologi.

Logistiikkaintrojen sisältö ja materiaali ym. näkyy kurssin Its-kansiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Arvioinnissa huomioidaan kontaktikerroille aktiivinen osallistuminen ja aktiivisuus näillä tapaamisilla. Yleisintroissa alin hyväksytty arvosana eli 1 edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa, jotta voi saada arvosanan 1. Tavoitteena 100% läsnäolo pidetyistä kerroista, mutta sairaana ei pidä saapua lähitapaamisiin tai logistiikkapäivään. Lisäksi annetut tehtävät tulee tehdä ajallaan hyväksyttävästi ja digistartin suoritusmerkki palautetaan viimeistään kurssin lopussa.
Logistiikkaintroilla käsitellyistä asioista pidetään koe, josta muun aktiivisuuden kanssa määräytyy logistiikkaintrojen arvosana.
Opintojaksosta tulee yksi arvosana, joka lasketaan painotetusti molempien osien arvioinneista.