Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen kustannusten hallinta (4 op)

Toteutuksen tunnus: KH00CJ99-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

  • Paula Kullanmäki

Ryhmät

  • PLILOS22HANK
    PLILOS22HANKINNAT
  • LIPATMODHankintojenKehittaminen
    MOD Hankintojen kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa suunnitella ja hallita hankintoja taloudellisesti käyttäen hyväksi kokonaiskustannusajattelua ja toimintolaskentaa, hallitsee hankintoihin liittyvät kustannuslajit ja osaa analysoida tuotteen, palvelun ja tavarantoimittajan kustannusrakenteen ja käyttää analyysiä hyväksi hankintoihin liittyvässä päätöksenteossa

Sisältö

- kustannustehokkaan hankinnan hallinta (toimittajat, nimikkeet, sitoutunut pääoma)
- SPEND-analyysi
- kokonaiskustannusajattelu
- total cost of ownership
- tuotteen tai palvelun kustannusrakenteen mallintaminen
- suorat ja välilliset kustannukset
- arvoperusteinen hinnoittelu- elinkaarilaskenta
- tavarantoimittajan kustannusrakenteen analysointi

Arviointiasteikko

H-5