Siirry suoraan sisältöön

Liikenne ja ympäristö (2 op)

Toteutuksen tunnus: KH00CM52-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

  • Marjo Kumpula

Ryhmät

  • AVOKULJS23
    Kuljetussuunnittelun koulutus

Tavoitteet

Monipuolinen keinovalikoima ja usean sektorin välinen yhteistyö mahdollistavat liikenteen päästöjen vähentämisen ja vihreän siirtymisen. Tarvitaan tietoa kestävästä liikenteestä ja myös muutosta asenteissa ja käyttäytymisessä.

Liikenteen ilmastoasiaan liittyvän tiedon omaksuminen, etenkin kuljetusten osalta.

Sisältö

kansainväliset ilmastotavoitteet ja säätely
yritysten ilmastovastuu
liikenteen päästöt ja kestävä liikenne eri kuljetusmuodoissa:
- lentoliikenne
- maantieliikenne
- meriliikenne
- raideliikenne
- citylogistiikka

Oppimateriaalit

ITS:ssä on kaikki materiaali.

Opetusmenetelmät

Opetus on vain verkkototeutus, ei lähiopetusta.
Opintojakso suoritetaan tekemällä ITS-oppimisympäristössä olevat tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

itsenäinen opiskelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Näkyvät ITSissä.

2 op on noin 54 tuntia työtä keskiverto-opiskelijalle.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävät on tehty riittävässä laajuudessa itsenäisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS tai sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät on tehty riittävässä laajuudessa itsenäisesti.