Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyöseminaari (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN21-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

6 - 6

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus
  • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
  • Musiikin koulutus

Opettaja

  • Heidi Alppirinne
  • Vesa Kankaanpää
  • Katja Korpi

Ryhmät

  • PTANSS20
    Tanssinopettaja syksy 20

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Oppimateriaalit

toisten tekemät opinnäytetyöt, aiemmin tehdyt opinnäytetyöt

Opetusmenetelmät

luennot, seminaarit, lähi- ja/tai etäopetus, itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen (Theseus)
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen

Sisällön jaksotus

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan seminaarissa oman tutkimus- tai projekti-ideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee sen edistymistä sekä valmiin opinnäytetyönsä seminaareissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-osallistuminen järjestettyihin luentoihin ja ohjattuun opetukseen sekä toisten opinnäytesuunnitelmien ja opinnäytetöiden käsittelyyn,
-opinnäytesuunnitelman ja opinnäytetyösopimuksen tekeminen,
-toisten opinnäytetöihin tutustuminen
-opponenttina toimiminen
-oman opinnäytetyön esitteleminen sen eri vaiheissa

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson ydinosaamisalueita minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet minimivaatimukset täyttävällä tavalla. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet hyvin. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin hyvin sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson ydinosaamisalueet kiitettävästi / erinomaisesti. Opiskelija on osallistunut vaadittaviin ryhmätehtäviin ja arviointikeskusteluihin erinomaisesti sekä suorittanut opintojaksolla edellytetyt oppimistehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa ohjata omaa työskentelyään itseohjautuvasti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Opiskelija osoittaa opintojakson tavoitteiden syvällistä osaamista.