Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyöseminaari (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN21-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus

Opettaja

 • Vesa Kankaanpää
 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori

Ryhmät

 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 05.09.2023 09:00 - 10:30, Opinnäytetyön kirjallisen osan info - seminaareihin valmistautumisohjeet
 • 21.09.2023 13:15 - 16:30, Opinnäytetyön kirjallisen osan suunnitelmaseminaari/sirkus Pteass20+ monimuoto
 • 25.09.2023 13:15 - 16:30, Opinnäytetyön kirjallisen osan suunnitelmaseminaari/sirkus Pteass20+ monimuoto
 • 07.12.2023 13:15 - 16:30, Opinnäytetyön kirjallisen osan väliseminaari 1/sirkus Pteass20+ monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia suunnitelman opinnäytetyöprojektilleen. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksen ja perustella väitteensä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa keskustella ammattimaisesti opinnäytetyönsä aiheesta. Opiskelija osaa antaa vertaispalautetta opponenttina. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja analysoida saamaansa palautetta. Opiskelija hallitsee tiedonhaun menetelmiä. Tutkimuksellisen otteen hahmottaminen tiedon hankinnassa ja tekstin tuottamisessa on keskeistä seminaarityöskentelyssä.

Sisältö

Opiskelija laatii suunnitelman opinnäytetyölleen. Opiskelija muotoilee itselleen keskeisen tutkimuksellisen kysymyksen ja perustelee väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän esittelee vuorollaan oman tutkimusideansa ja toimii opiskelijatoverinsa tutkimusidean ja tekstin opponoijana. Opiskelija työstää opinnäytetyötään ja esittelee opinnäytetyönsä edistymistä seminaaritapaamisissa. Opiskelija suorittaa tiedonhaun verkkokurssin.

Arviointiasteikko

H-5