Siirry suoraan sisältöön

Ohjaamiseen valmistautuminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN58-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.09.2023 - 17.10.2023

Ajoitus

03.10.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Opetusmenetelmät

Ohjaamiseen valmistautuminen koostuu lähiopinnoista, joissa opiskelija tunnistaa, nimeää ja tarkentaa esityksen ohjaamisen lähtökohtiansa työskentelemällä syventävästi oman tulevan taiteellisen ohjaustyönsä parissa. Näiden lähtökohtien tunnistaminen edellyttää esitystapojen traditioiden tunnistamista ja tutkimista sekä uusien työskentelytapojen etsimistä.

Kansainvälisyys

Ryhmätyöskentely, pienryhmätyöskentely, yksilötyöskentely.

Dialogipedagogiikka, vuorovaikutuksellinen ja toiminnallinen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aikana jatkotyöstetään ja syvennetään jo olemassa olevaa taiteellisen ohjaustyön aiesuunnitelmaa.


Ennakkotehtävä: lähetä pe 29.9. oma aiesuunnitelma venla.luoma@tehdasteatteri.fi sekä kittila.jukka@gmail.com.

Kirjallinen välitehtävä: lähetä edelleen kehitetty aiesuunnitelma Venlalle ja Jukalle pe 27.10. mennessä. Tehtävän tarkemmat ohjeet kurssin aikana.

Kirjallinen lopputehtävä: lähetä aiesuunnitelman kolmas versio Venlalle, Jukalle ja Annalle ti 14.11. mennessä. Tehtävän tarkemmat ohjeet kurssin aikana.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson vuorovaikutustilanteisiin sekä osoittaa kiinnostusta ja halukkuutta oman ajattelun kehittämiseen. Opiskelija tukee ryhmän työskentelyä omalla osallistumisella. Opiskelija pyrkii sanoittamaan omaa ajatteluaan sekä oman että muiden oppimisen tueksi. Opiskelija palauttaa kaikki opintojakson kirjalliset oppimistehtävät.

Hylätty

Opiskelija ei ole osallistu opintojakson vuorovaikutustilanteisiin eikä palauta kaikkia kirjallisia oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Oman projektiohjauksen (tai muun tulevan työn, jos ohjaus on jo tehty) taiteellinen ja tuotannollinen työstäminen intensiivijaksona.

Opetusajat, paikat ja vastuuopettajat:

3.10. 9-16, Naru, Venla
5.10. 9-12, Naru, Venla

10.10. 9-16, Naru, Venla

24.10. 9-16, Naru, Venla


30.10. 13-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
31.10. 13-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
1.11. 9-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
2.11. 9-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka
3.11. 9-16, Köysärin puolikkaat ja Naru, Jukka

Viestintäkanava ja lisätietoja

venla.luoma@tehdasteatteri.fi

kittila.jukka@gmail.com


anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson ryhmätilanteisiin. Oman taiteellisen ajattelun osoittaminen kirjallisten oppimistehtävien kautta.