Siirry suoraan sisältöön

Improvisaatio (3 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN63-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

6 - 14

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Oppimateriaalit

Määritetään tarkemmin opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Fyysiset harjoitteet ryhmätyönä ja osittain itsenäisesti harjoitellen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen improharjoituksiin.

Sisällön jaksotus

Syksyn 2023 aikana tapahtuva improvisaation opetus.
Opetuksessa tutustutaan improvisaation eri tekniikoihin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti, sinimaria.tomperi@gmail.com, anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: läsnäolo, osallistuminen, oppimistehtävät.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät. Oppilas ottaa vastuuta sekä omasta että muiden turvallisuudesta oppimisympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija omaa taidon monipuoliseen kokonaisvaltaiseen työskentelyyn ja hallitsee pari- ja ryhmätyöskentelyn perusteita. Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen improvisaation tekemiselle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan fyysiseen osaamiseensa. Oppilas osaa tarkastella, arvioida sekä omaa että ryhmänsä oppimista. Osaa ottaa vastuuta ryhmän myönteisestä ilmapiiristä ja kehittyy myös vuorovaikutuksessa toisiin opiskelijoihin. Opiskelija on motivoitunut tutkimaan ja osallistumaan improvisaatioharjoituksiin, kehollistaa artikulaatiota sekä ymmärtää improvisaation perusteet.