Siirry suoraan sisältöön

2D-piirrosanimaation perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BT46-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.12.2023 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 12

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Elli Vuorinen
 • 05.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 07.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 08.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 12.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 13.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 14.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 19.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 20.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 21.12.2023 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 08.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 09.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 10.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 11.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 12.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 15.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 16.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 17.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 18.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 19.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 22.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 23.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 24.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 25.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 26.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 29.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 30.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 31.01.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 01.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 02.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 05.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 06.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 07.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 08.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 09.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 12.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 13.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 14.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 15.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 16.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 19.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 20.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 21.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 22.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 23.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 26.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 27.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 28.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 29.02.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet
 • 01.03.2024 09:00 - 16:00, 2D-piirrosanimaation perusteet

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- animoida piirtäen kaksiulotteisia hahmoja
- nimetä animoinnin perusperiaatteet
- soveltaa piirrosanimoinnin perusperiaatteita ihmis- ja eläinhahmoen ja elottomien hahmojen liikkeisiin
- käyttää 2D-animaation ohjelmistoja

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät piirrosanimaation perusperiaatteisiin tekemällä erilaisia harjoituksia käyttäen kynää ja paperia. Harjoitukset alkavat elottomista esineistä ja niiden liikkeistä ja siirtyvät elollisiin; eläimiin ja ihmisiin. Jakson aikana opiskellaan 2D-animaatio-ohjelmisto ja sen käyttö animoinnissa ja kuvakäsikirjoituksen tekemisessä.

Oppimateriaalit

Richard Williams: The animator's survival kit: [a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators] sekä siihen liittyvä DVD boksi.

Opetusmenetelmät

Opintojakson aikana opiskellaan piirrosanimoinnin perussäännöt ja tehdään ohjattuna sekä itsenäisesti animoinnin perusharjoituksia (esineet, eläimet, ihmiset) käyttäen kynää, paperia ja valopöytää.
Jakson aikana opiskellaan 2D-animaatio-ohjelma Toonboom

Kansainvälisyys

Kontaktiopetusta ja itsenäisiä harjoitteita. Kontaktiopetuksen aikana opettaja tarkastaa animointiharjoitukset sekä antaa palautteen ja korjausehdotukset.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa animaation ilmaisuun liittyvän rytmin, liikkeen ja ajoituksen merkityksen ja hän osaa nimetä animoinnin perusperiaatteet.

Opiskelija osaa soveltaa piirrosanimoinnin perusperiaatteita ihmis- eläin- ja elottomien hahmojen liikkeisiin ja hyödyntää animaation ilmaisukieltä. Hän osaa käyttää digitaalista Toonboom -animaatio-ohjelmaa.

Opintojakso toteutuu 1.12.2023-30.3.2024 välisenä aikana.

Opintojaksolle otetaan 10-12 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointia tapahtuu palautteena jo kurssin aikana. Arviointi kohdistuu animoituun liikkeeseen ja miten animoinnin perusperiaatteita on osattu käyttää ja soveltaa harjoitteissa. Kaikki harjoitukset on tehtävä arviointia varten.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja harjoituksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija toteuttaa annetut harjoitustehtävät. Hän ei ota vastaan palautetta eikä tee ehdotettuja korjauksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tekee annetut harjoitustehtävät. Hän on paneutunut tehtävien suorittamiseen, osaa ottaa vastaan palautetta ja tekee korjaukset tarvittaessa. Hän ymmärtää animoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut harjoitustehtävät. Hän on paneutunut tehtävien suorittamiseen, osaa ottaa vastaan palautetta ja tekee korjaukset tarvittaessa. Hän ymmärtää animoinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti. Hän tunnistaa rytmin ja ajoituksen merkityksen animoinnissa