Siirry suoraan sisältöön

Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BZ06-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

8 - 12

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Elli Vuorinen

Ryhmät

 • PKANIS22
  Animaatio
 • 06.09.2023 13:00 - 16:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 07.09.2023 09:00 - 12:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 11.09.2023 09:00 - 11:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 12.09.2023 13:00 - 15:00, Ohjaajaluento 1/3, Kaisa Penttilä
 • 14.09.2023 09:00 - 12:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 19.09.2023 09:00 - 12:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 19.09.2023 13:00 - 15:00, Ohjaajaluento 2/3, Tzor Edery
 • 21.09.2023 09:00 - 12:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 26.09.2023 09:00 - 12:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta
 • 26.09.2023 13:00 - 15:00, Ohjaajaluento 3/3, Veronica Lassenius
 • 28.09.2023 09:00 - 16:00, Animaation ohjaus ja tuotannon hallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa ohjaajan roolin ja tehtävät
• tulkita käsikirjoitusta ja kuvakäsikirjoitusta ohjaajan näkökulmasta
• toimia animaation tekijätiimin johtajana
• kantaa taiteellisen vastuun elokuvan kokonaisuudesta
• selittää tuotannon kulun ideoinnista valmiiseen teokseen
• suunnitella projektin työryhmän jäsenenä
• arvioida omia valmiuksiaan suhteessa toteutettaviin projekteihin
• ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita
• tarkastella tehtävää eri toimijoiden kannalta
• osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan
• toimia sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi
• toimia yhdessä muiden kanssa
• keskittyä olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi
• toteuttaa käsikirjoituksen purku ja ohjaussuunnitelma
• ymmärtää ennakkovalmistelun tärkeyden
• löytää tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut omaan harjoitustuotantoon
• tunnistaa animaatiotuotannon rahoitus mahdollisuuksia, levityssuunnittelua, markkinointia
• ymmärtää oman ja tiimin jaksamisen tärkeyden ja ohjaajan vastuun
• suunnitella animaatiotuotannon aikatauluttaminen ja hallinta

Sisältö

- käsikirjoituksen purku ohjaajan näkökulmasta ja ohjaussuunnitelman toteuttaminen
- ennakkovalmistelu, tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut
- tuotannon aikatauluttaminen ja hallinta
- rahoitus, levityssuunnittelu, markkinointi
- tuotannon presentointi, pitchaus
- oma ja tiimin jaksaminen, henkilöjohtaminen

Kansainvälisyys

Opintojaksolla työskennellään yksin ja pienryhmässä. Opintojakso perustuu jatkuvaan oppimisen ryhmämuotoiseen reflektointiin ja yhdessä jakamiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää keskeisimpiä ohjaajan ammattiroolin ulottuvuuksia animaatioelokuvan työprosessissa
- selittää animaation ohjaamisen prosessien eroavaisuuksia
- tulkita käsikirjoitusta ja kuvakäsikirjoitusta ohjaajan näkökulmasta
- toimia animaation tekijätiimin johtajana
- tiedostaa ohjaajan position vallan ja vastuun näkökulmasta
- selittää tuotannon kulun ideoinnista valmiiseen teokseen
- tutustuu ohjaussuunnittelun lähtökohtiin
- arvioida omia valmiuksiaan suhteessa toteutettaviin projekteihin
- tarkastella tehtävää eri toimijoiden kannalta


Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tutustutaan animaatio-ohjaajantyön eri ulottuvuuksiin tekstianalyysin, ohjausharjoitteiden sekä ryhmäkeskustelujen kautta.
Opiskelija osaa purkaa animaation käsikirjoituksen ohjaajan näkökulmasta, ymmärtää elokuvan dramaturgiset perusulottuvuudet ja osaa käyttää tätä tietoa kriittisesti ja soveltavasti ohjaustyöskentelyssään. Opiskelija ymmärtää ohjaustyöskentelyn prosessiluonteen tekstistä kohti ohjauksellista tulkintaa. Opiskelija syventää ohjauksellisia vuorovaikutustaitojaan. Opintojaksolla työskennellään yksin ja ryhmässä. Opintojakso perustuu jatkuvaan oppimisen ryhmämuotoiseen reflektointiin ja yhdessä jakamiseen.

Opintojakson aikana kehitetään myös opiskelijoiden omia animaatiotuotantoja eheämmäksi. Toteutus on suunnattu ensisijaisesti PKANIS22-ryhmälle. Muutama ylimääräinen paikka täytetään ensisijaisesti animaation opiskelijoiden joukosta, ja sen jälkeen harkinnan varaisesti muilta suuntautumisaloilta. Ilmoittautuneella tulisi olla esituotantovaiheessa oleva animaatioprojekti, jota hyödyntää osassa harjoitustehtävissä.

Arviointiasteikko

H-5