Siirry suoraan sisältöön

Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BZ07-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

8 - 13

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Elli Vuorinen
 • 02.10.2023 11:00 - 17:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 03.10.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 04.10.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 05.10.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 23.10.2023 11:00 - 17:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 24.10.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 25.10.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 01.11.2023 11:00 - 17:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 02.11.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu
 • 03.11.2023 09:00 - 16:00, Konsepti-, hahmo- ja taustasuunnittelu PALAUTE

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella toimivia hahmoja tuotannon tarpeisiin
• perustiedot piirustuksen tekniikoista ja ilmaisutavoista
• suunnitella taustoja, sijoittaa niihin toiminnan ja hahmot
• selittää hahmosuunnittelun periaatteita ja osaa soveltaa niitä
• tunnistaa eri graafisia tyylejä ja tekniikoita
• hahmottaa animaation visuaalisen suunnittelun historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen näkökulmasta.
• tunnistaa värien käytön, viivan, valon ja varjon merkityksiä tunnelman luomisessa
• tehdä uskaliaita mutta perusteltuja graafisia ratkaisuja tarinan ja tuotannon tukemiseksi
• kehittää omaa ilmaisuaan opintojen myötä

Sisältö

• ideat, luonnostelu, referenssien tutkiminen,konseptitaide
• liioittelun merkitys, yksinkertaistaminen, katsojaryhmä, siluetit
• hahmo-ja taustasuunnitelmat omaan harjoitustuotantoon
• löytää tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut omaan harjoitustuotantoon
• käsikirjoituksen purku hahmo- ja taustasuunnittelijan kannalta

Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Opintojakson aikana kehitetään persoonallista ilmaisua, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen vastaanottamista ja antamista.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa :
• suunnitella toimivia hahmoja tuotannon tarpeisiin
• perustiedot piirustuksen tekniikoista ja ilmaisutavoista
• suunnitella taustoja, sijoittaa niihin toiminnan ja hahmot
• selittää hahmosuunnittelun periaatteita ja osaa soveltaa niitä
• tunnistaa eri graafisia tyylejä ja tekniikoita
• hahmottaa animaation visuaalisen suunnittelun historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen
näkökulmasta.
• tunnistaa värien käytön, viivan, valon ja varjon merkityksiä tunnelman luomisessa
• tehdä uskaliaita mutta perusteltuja graafisia ratkaisuja tarinan ja tuotannon tukemiseksi
• kehittää omaa ilmaisuaan opintojen myötä

Sisältö
• ideat, luonnostelu, referenssien tutkiminen, konseptitaide
• liioittelun merkitys, yksinkertaistaminen, katsojaryhmät, siluetit
• hahmo-ja taustasuunnitelmat omaan harjoitustuotantoon
• löytää tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut omaan harjoitustuotantoon
• käsikirjoituksen purku hahmo- ja taustasuunnittelijan kannalta

Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Opintojakson aikana kehitetään persoonallista ilmaisua, itsenäistä
työskentelyä sekä palautteen vastaanottamista ja antamista.

Opintojakso järjestetään ensisijaisesti PKANIS22-ryhmälle. Sen jälkeen ilmoittautuneet hyväksytään animaation opiskelijoista ilmoittautumisjärjestyksessä, ja sitten muiden suuntautumisalojen opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu:

VKO 40
ma 2.10.2023 11-17 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ti 3.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ke 4.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
to 5.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
pe 6.10.2023

VKO 43
ma 23.10.2023 11-17 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ti 24.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ke 25.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu

VKO 44
ke 1.11.2023 11-17 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
to 2.11.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
pe 3.11.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu, PALAUTE

Opetus tapahtuu animaation Kone-luokassa, KONE LEM_B207 Lempparilla.

Opintojaksolle otetaan 10-13 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5