Siirry suoraan sisältöön

Motion designin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BZ09-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 11.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 16

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Elli Vuorinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hallitsee After Effects -ohjelman perusteet liikegrafiikan ja digitaalisen animaation toteuttamisessa
• infografiikan ja kineettisen typografian perusteet
• tunnistaa liikegrafiikan mahdollisuudet liikkuvan kuvan tuotannon viestinnällisissä tarkoituksissa
• ymmärtää liikegrafiikan luonteen tiedonvälitystä taustoittavana ja tukevana visuaalisen viestinnän muotona
• ymmärtää liikegrafiikan taito välittää informaatiota ja tunnelmaa animaatiollisin ja abstraktein keinoin
• soveltaa opittua harjoitustehtävissä ja projekteissa

Sisältö

- liikegrafiikan perusteet Adobe After Effects -ohjelmaa käyttäen
- kineettisen typografian perusteet
- hahmon rigaaminen ja animointi After Effects -ohjelmalla
- harjoitustehtäviä liikegrafiikan ja animoinnin parissa

Kansainvälisyys

Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä. Kurssitehtäviin ja itsenäiseen opiskeluun on hyvä varata aikaa lähiopetuspäivien lisäksi.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hallitsee After Effects -ohjelman perusteet liikegrafiikan ja digitaalisen animaation toteuttamisessa
• infografiikan ja kineettisen typografian perusteet
• tunnistaa liikegrafiikan mahdollisuudet liikkuvan kuvan tuotannon viestinnällisissä tarkoituksissa
• ymmärtää liikegrafiikan luonteen tiedonvälitystä taustoittavana ja tukevana visuaalisen viestinnän muotona
• ymmärtää liikegrafiikan taito välittää informaatiota ja tunnelmaa animaatiollisin ja abstraktein keinoin
• soveltaa opittua harjoitustehtävissä ja projekteissa

Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä liikegrafiikan ja animoinnin parissa. Sen lisäksi pyrimme toteuttamaan ilmoittautuneiden kesken yhden yhteiden case study tyyppisen tilausprojektin, joka vielä toistaiseksi ei ole varmistunut.

Toteutus on suunnattu ensisijaisesti PKANIS20-ryhmälle. Loput ylimääräiset paikat täytetään ensisijaisesti animaation opiskelijoiden joukosta, ja sen jälkeen harkinnan varaisesti muilta suuntautumisaloilta.

Lähiopetuspäivät, luokat ja kellonajat:
03.10.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
04.10.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
05.10.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
06.10.2022 09.00 - 16.00 LEM_B169 (25 henkilöä)
07.10.2022 13.00 - 17.00 LEM_B169 (25 henkilöä)
20.10.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
21.10.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
28.10.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
04.11.2022 09.00 - 14.00 LEM_B169 (25 henkilöä)
11.11.2022 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)

Opintojaksolle otetaan 5-16 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5