Siirry suoraan sisältöön

Motion designin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BZ09-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.06.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

6 - 18

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Elli Vuorinen
 • 11.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 12.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 13.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 14.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 15.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 22.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 29.09.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 06.10.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet
 • 27.10.2023 09:00 - 16:00, Motion Designin perusteet PALAUTEPÄIVÄ

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hallitsee After Effects -ohjelman perusteet liikegrafiikan ja digitaalisen animaation toteuttamisessa
• infografiikan ja kineettisen typografian perusteet
• tunnistaa liikegrafiikan mahdollisuudet liikkuvan kuvan tuotannon viestinnällisissä tarkoituksissa
• ymmärtää liikegrafiikan luonteen tiedonvälitystä taustoittavana ja tukevana visuaalisen viestinnän muotona
• ymmärtää liikegrafiikan taito välittää informaatiota ja tunnelmaa animaatiollisin ja abstraktein keinoin
• soveltaa opittua harjoitustehtävissä ja projekteissa

Sisältö

- liikegrafiikan perusteet Adobe After Effects -ohjelmaa käyttäen
- kineettisen typografian perusteet
- hahmon rigaaminen ja animointi After Effects -ohjelmalla
- harjoitustehtäviä liikegrafiikan ja animoinnin parissa

Kansainvälisyys

Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä. Kurssitehtäviin ja itsenäiseen opiskeluun on hyvä varata aikaa lähiopetuspäivien lisäksi.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hallitsee After Effects -ohjelman perusteet liikegrafiikan ja digitaalisen animaation toteuttamisessa
• infografiikan ja kineettisen typografian perusteet
• tunnistaa liikegrafiikan mahdollisuudet liikkuvan kuvan tuotannon viestinnällisissä tarkoituksissa
• ymmärtää liikegrafiikan luonteen tiedonvälitystä taustoittavana ja tukevana visuaalisen viestinnän muotona
• ymmärtää liikegrafiikan taito välittää informaatiota ja tunnelmaa animaatiollisin ja abstraktein keinoin
• soveltaa opittua harjoitustehtävissä ja projekteissa

Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä liikegrafiikan ja animoinnin parissa.Toteutus on suunnattu ensisijaisesti PKANIS21-ryhmälle. Loput ylimääräiset paikat täytetään ensisijaisesti animaation opiskelijoiden joukosta, ja sen jälkeen harkinnan varaisesti muilta suuntautumisaloilta.

Opintojaksoon osallistuvalla tulisi olla hallussa Adobe After Effects -ohjelman alkeet.

Lähiopetuspäivät, luokat ja kellonajat:
11.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
12.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
13.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
14.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
15.9.2023 13.00 - 17.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
27.10.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä) PALAUTEPÄIVÄ!

Etäopetuspäivät (mahdollisuus työskennellä luokassa)
22.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
29.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
6.10.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)

Opintojaksolle otetaan 6-18 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5