Siirry suoraan sisältöön

Fyysinen ilmaisu ja kehonhuolto 1 (2 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CH61-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 25

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström
  • Minna Karesluoto

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa fyysisen ilmaisun ja kehonhuollon perusteet.

Sisältö

Harjoitukset, työpajat, itsenäinen työ.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellinen kokemuksellinen oppiminen. Vertaisoppiminen. Ryhmässä oppiminen. Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen sekä mallioppiminen. Kehollinen oppiminen.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä. Yksilö, pari- ja pienryhmätyöskentely. Dialogisuuteen ja kollegiaalisuuteen pyrkiminen kaikessa vuorovaikutuksessa.

Sisällön jaksotus

Opiskelija
- osaa nykytanssin ja baletin tanssitekniset ja ilmaisulliset perustaidot, jotka tukevat opiskelijaa esittävän taiteen luomisessa, esittämisessä ja opettamisessa
- tunnistaa ajattelun ja liikkeen yhteyden
- kykenee suunnittelemaan, luomaan ja muokkaamaan liikemateriaalia ja kehittämään liikefraaseja
- osaa analysoida omaa ja näkemäänsä liikemateriaalia
- osaa arvioida omaa työskentelyään ja etenemistään tanssiteknisissä ja liikeilmaisullisissa taidoissa
Yleinen sisältö:
Liikeilmaisu ja tanssitekniikka ovat fyysistä ilmaisua tukeva opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on syventää opiskelijan liikeilmaisullista kyvykkyyttä. Opintojakso koostuu nykytanssin, baletin ja pilateksen tekniikkaopinnoista, liikeimprovisaatiosta ja komposition sekä koreografian opinnoista. Opinnoissa keskeistä on opiskelijan liikkeellisen luovan kyvykkyyden ja liikeanalysoinnin taidon kehittäminen. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja.
Syyskausi 2023:
Opinnot jakautuvat
a) Nykytanssin ja liikeimprovisaation perusteet torstaisin
b) Baletin ja pilateksen perusteet tiistaisin

Nykytanssin ja liikeimprovisaation tavoitteet:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko- ja sisäkiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen, jalkojen painon tunteen löytäminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen ja rennon hengittämisen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- kehon eri toimintamahdollisuuksiin tutustuminen kehon toimintojen kautta: flexio-ekstensio, abduktio- adduktio, rotaatio eri nivelissä: lonkkanivel, olkanivel, selkäranka, polvet, nilkat, kyynärnivel, ranne
- suuntien (eteen, taakse, sivulle: oikealle-vasemmalle, etudiagonaaliin, takadiagonaaliin) ja liikkeen eri tasojen (ala-keski-ylätaso) käsitteiden ymmärtäminen ja käyttäminen
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voiman kehittyminen
- painovoiman käyttö ja hyödyntäminen liikkeessä
- nykytanssille tyypillisen painovoiman, hengityksen, swingin, jännittämisen, rentouden ja omakohtaisen liikekokemuksen tutkiminen liikkeen kautta ja soveltaminen erilaisten liiketehtävien ja omien luovien koreografiakokeilujen kautta
Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tuki- ja liikkuvuusharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lannerangan stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- hengitys liikkeen polttoaineena harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistajat, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät, selkärangan eri liikeradat (pyöristys, avaus, sivutaivutus, kierrot)
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset nykytanssitekniikkapohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
Tekniikat:
1. Vartalon perusasento
2. Jalkojen asennot: Parallel I, parallel II, auki I, auki II, III, IV
3. Käsien neutraaliasento, käsien Ias, II as, IIIas, swingit, pyöritykset, suorat, kaarevat, terävät, pehmeät, käsien liikeradat olkanivelistä: lähennys-loitonnus, ekstensio-fleksio, kierrot auki-kiinni
4. Painonsiirrot eri tilansuuntiin
- alaspäin- ylöspäin
- eteen, sivulle, taakse, diagonaalit
5. Rangan rullaus
6. Rangan pyöristys
7. Rangan kohotus
8. Rangan sivutaivutukset, lateraalifleksiot
9. Jalkojen swingit lattialla ja seisten
10. Plie: kannateltu ja pudotettu sekä swingaava/ pumping
11. Jalkojen tendut, jetet ja developpeet kaikkiin liikesuuntiin
12. Kehon isolations
13. Perusliikkumistaidot: kävely, juoksu, hyppyaskel, laukka eri tilasuuntiin erilaisin variaatioin
14. X-meritähti, kilpikonna
15. X – X, kierrot
16. Keräys-avaus
17. Koonto-release
18. ”Kääpiökävelyt”
19. Slidet
20. Apina kävelyt
21. Apina kärrynpyörä
22. Käsiltä jaloille – jaloilta käsille
23. Kissa kävelyt
24. Pudota-kohota harjoitukset
25. Silmät kiinni harjoitukset
26. Reaktio harjoitukset
27. Painon antaminen ja painon vastaanottaminen
28. Liikeimprovisaatiossa kehon toimintojen (koukistus-ojennus, kierto, loitonnus-lähennys, taivutus/ taitto) tutkiminen ja kokeileminen nivel- ja lihastasolla tilan eri tasoissa
29. Liikeimprovisaatiossa liikkeen tuottaminen erilaisista näkökulmista: verbit, adjektiivit, tarinalliset lähtökohdat
30. Liikeimprovisaatiosta koreografiaksi tehtävät yksin ja pienryhmissä

Baletin ja pilateksen tavoitteet ja sisällöt:
- omaa kehollisuutta kokevan, tutkivan, ymmärtävän ja hyväksyvän asenteen etsiminen ja löytäminen
- oman optimaalisen kehon asennon, ryhdin ja linjauksen hahmottaminen ja hallinta (keskustan tuki, lonkkanivelen ja olkapään tuki, lapatuki, luotisuoralinja, painopiste, jalkapohja, symmetria, taloudellinen, turvallinen ja esteettinen asennon ja liikkeiden hallinta)
- jalkojen rotaation ymmärtäminen ja jalkojen ulko/ aukikiertoon vaikuttavien lihasten vahvistuminen
- työskentely jalkojen omassa aukikierrossa
- keskustan tuen/ kannatuksen ymmärtäminen ja keskustan tukilihasten vahvistuminen (lantion pohjan lihakset, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas, multifidukset, lapatukilihakset, pallealihas)
- lateraalihengityksen oppiminen ja hyödyntäminen asennoissa ja liikkeissä tietoisesti
- baletin jalkojen, käsien ja pään perusasentojen hahmottaminen ja muistaminen
- suuntien ymmärtäminen ja muistaminen
- osata tuottaa terävää ja pehmeää dynamiikkaa sitä vaativissa teknisissä harjoitteissa ja liikesarjoissa
- ponnistusvoiman kehittyminen kahdelta kahdelle, kahdelta yhdelle ja yhdeltä kahdelle sekä yhdeltä yhdelle jalalla perushypyissä
- hyppytekniikan ymmärtäminen ja kehittyminen; nopeus plus voiman kehittyminen
- baletin ilon ja kauneuden löytäminen sekä soveltaminen sirkukseen


Oppisisältö:
- keskivartalon tukiharjoitukset
- yläselän tukiharjoitukset
- lapatukiharjoitukset
- jalkojen rotaatiota vahvistavat harjoitukset
- rintarangan mobilisointiharjoitukset
- lantion stabilointiharjoitukset
- hengitys yhdistettynä liikkeeseen harjoitukset
- lateraalihengitys harjoitukset
- liikkuvuusharjoitukset erityisesti: lonkan koukistaja, takareidet, rintarangan etuosa, pakarat ja alaselkä, jalkojen lähentäjät
- stabilointi ja mobilisointiharjoitukset Pilates pohjaisesti, liikkuvuusharjoittelussa aktiivinen liikkuvuusharjoittelu pääperiaatteena
- oman kehon linjauksen tarkastelu
- liikkeen muoto ja liike asentojen välillä
Harjoitukset ja tekniikat:
1. Vartalon optimaalinen asento ja linjaus (seisten ja lattialla erilaisissa asennoissa: maaten, selällään, kyljellä, polvilla, konttausasennossa)
2. Jalkojen VI, I, II ja III asento
3. Käsien asennot: neutraali, perusasento, I, II, III, alongee
4. Käsien port de bras: ½, I, II, III
5. Pään eri asennot: kallistus, kierto ja kääntö
6. Demi ja grand plie kaikissa jalkojen asennoissa VI, I, II ja III
7. Releve kaikissa jalkojen asennoissa VI, I, II ja III
- suorin polvin
- demi pliestä
- demi pliehen
8. Battement tendu:
- VI sta eteen
- Istä eteen ja sivulle
- suorin polvin
- demi pliessä
- demi pliehen
- plie soutenu
- sidonnat eri asentojen välillä suorin jaloin ja pliellä
9. Battement tendu jete:
- VI sta eteen
- Istä eteen ja sivulle
- suorin polvin
- demi pliessä
- demi pliehen
- pique
- painonsiirrot eteen ja sivuille
10. Rond de jambe:
- lattialla selinmakuulla ja kylkimakuulla
11. Sur le cou-de-pied
- ojennetulla nilkalla edessä ja takana
12. Battement retire
- edessä ja takana
13. Battement releve lent
- lattialla eteen, sivulla ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
14. Battement developpee
- lattialla eteen, sivulle ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
15. Grand battement jete
- lattialla eteen, sivulla ja taakse
- seisten VI eteen, I sivulle ja eteen
16. Taivutus lantiosta eteen 90 astetta VI ja I as.
17. Taivutus yläselästä taakse VI ja I as.
18. Venyttelyt aktiivinen liikkuvuusharjoitteluperiaatteilla
19. Hyppyharjoitelmat
20. Laukka, polkka, hyppyaskel, triplet
21. Tanssit (Repertuaari historialliset tanssit, karakteeritanssit)
22. Luovat harjoitukset: omat koreografiat baletin materiaalista soveltaen ja yhdistäen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytyksi arvioiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kykyä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen liikekokeiluun ja harjoitteluun, annettujen oppimistehtävien suorittaminen määräajassa, kykyä havainnoida ja analysoida omaa ja toisen liikettä rakentavasti. Lisäksi liikedemojen suunnittelu ja esittäminen annetussa ajassa.

Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan aktiivista läsnäoloa, kehittymistä suhteessa omaan lähtötasoon ja vertaisryhmän tasoon sekä ammattimaista asennetta liikeilmaisun opiskeluun.
Arviointi asteikolla 1 -5.
Arvioinnissa noudatetaan esittävän taiteen arviointikehikon raameja.
Suoritetut opinnot arvioidaan läsnäolojen, aktiivisuuden, tavoitteiden saavuttamisen, oppimistehtävien ja muiden suoritusten perusteella.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja demoihin
- tanssitekniikan ja liikeilmaisun kehittyminen suhteessa omaan lähtötasoon ja suhteessa muun ryhmän jäsenten edistymiseen
- ammattimainen asenne liikeilmaisun ja tanssitekniikoiden opiskeluun

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
o tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja termistön
o osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o käyttää oman taiteenalansa perustekniikkoja ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o laajentaa osaamistaan hyödyntäen oppimisympäristöä
o käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä tarkoituksenmukaisesti
o yhdistää aiemmin opittua työskentelyynsä
o tunnistaa työskentelynsä eettiset ja ekologiset lähtökohdat
o tiedostaa taiteellisen toimintansa perusteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o toimii itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti
o arvioi oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa
o kehittää ammatillista osaamistaan taiteellisessa ilmaisussa
o perustelee persoonallisen taidenäkemyksensä selkeästi