Siirry suoraan sisältöön

Dramaturgia 1 (2 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CH66-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Ari Ahlholm

Tavoitteet

Opiskelija osaa dramaturgian perusteet.

Sisältö

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

kurssilla mainitut kirjat
nettiartikkelit
elokuvat

Opetusmenetelmät

Luennot.
Keskustelut.
Piirrostehtävät.
Kirjoitustehtävät.
Analyysitehtävät.

Kansainvälisyys

Luennot, keskustelu, visualisointi, linkit ja opetusvideot
EI kopioita/printtejä
Sähkönkulutus pyritään minimoimaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oma oppimispäiväkirja + kolme oivallusta/ajatusta, jotka vaikuttavat tärkeiltä ja merkityksellisiltä.
Antiikin myytin purku nykypäivän näkökulmasta
Vapaavalintaisen kirjan, näytelmän tai elokuvan purku Freytagin rakenteen mukaan. Graafinen tai sanallinen selitys
Osallistuminen tenttiin ja hyväksytty suoritus - väh. 12/16

Sisällön jaksotus

Dramaturgian perusteet: Aristoteles, Syd Field, G.Freytag, J. Campbell, antiikin myytit. Eri dramaturgisten mallien ja rakenteiden läpikäyntiä ja esimerkkejä elokuvista ja näytelmistä. Oman oppimisprosessin pohdinta ja henkilökohtaisen elämän dramaturgia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ari.ahlholm@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo
Osallistuminen keskusteluun
Vaaditut tehtävät tehtyinä 30.11 mennessä

Hylätty (0)

Vaadittuja tehtäviä tekemättä
Läsnäolo vajaa
Osallistuminen keskusteluihin vaillinaista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät tehty ilman oman pohdinnan osuutta ja syventymättä aiheeseen
Läsnäolo ja osallistuminen keskusteluihin vaillinaista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät suoritettu ajallaan ja oman ajattelun sisältäminä
Läsnäolo ja osallistuminen keskusteluihin hyvää tasoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Läsnäolo 100 %
Tehtävät suoritettu ajallaan ja sisältävät omintakeista, oman ammatinharjoittamisen eetokseen pureutuvaa ajattelua.
Osallistuminen keskusteluihin aktiivista.