Siirry suoraan sisältöön

Orientaatio sirkusopintoihin (1 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CJ73-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 10

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 28.08.2023 09:00 - 10:00, Orientaatio sirkusopintoihin
 • 28.08.2023 10:00 - 11:00, Orientaatio sirkusopintoihin Taideakatemian yhteinen aloitus
 • 28.08.2023 13:30 - 14:45, Orientaatio sirkusopintoihin
 • 28.08.2023 15:00 - 16:00, Orientaatio sirkusopintoihin
 • 29.08.2023 09:00 - 12:15, Orientoivat opinnot
 • 29.08.2023 13:15 - 16:30, Orientoivat opinnot
 • 30.08.2023 09:00 - 12:15, Orientoivat opinnot
 • 30.08.2023 13:15 - 16:30, Orientoivat opinnot
 • 31.08.2023 09:00 - 12:15, Orientoivat opinnot
 • 31.08.2023 13:15 - 16:30, Orientoivat opinnot
 • 01.09.2023 09:00 - 12:15, Orientoivat opinnot
 • 01.09.2023 13:15 - 16:30, Orientoivat opinnot

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Opetusmenetelmät

Vertaisoppiminen ja oppiminen keskustelemisen, kuuntelemisen ja havainnoimisen kautta sekä oman oppimisen reflektointi.

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä, ryhmätyöskentely tuutoropiskelijoiden kanssa, itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja toimii positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.

Hylätty
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja muihin oman alansa opiskelijoihin
• Opiskelija tutustuu Taideakatemiaan.ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä
• Opiskelijalla on perustiedot oman alansa opinnoista
• Opiskelija osaa kertoa omasta opiskelukyvystään ja siihen vaikuttavista asioista sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa

Sisällöt:
Tutustuminen opiskeluun Turun Amk:ssa ja Taideakatemiassa. Turun AMK:n eri järjestelmiin tutustuminen: Messi, Peppi ja ItsLearning. Tutustuminen opiskelua tukeviin palveluihin. Ymmärrys HOPS:in luomisen ja päivittämisen tärkeydestä. Perusymmärrys sirkustaiteen työtehtävistä ja uramahdollisuuksista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1) läsnäolo (vähintään 80%)
2) osallistuminen lähiopetuksen aikana tehtäviin oppimistehtäviin
3) itsenäisesti suoritettavat tehtävät
4) opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot