Siirry suoraan sisältöön

Sirkusopiskelijan ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CJ75-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto

Ryhmät

 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 01.09.2023 10:45 - 12:15, Aku ja koty
 • 01.09.2023 13:15 - 16:30, Aku ja koty
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Aku ja koty
 • 04.09.2023 13:00 - 16:00, Aku ja koty
 • 06.09.2023 10:45 - 12:15, KV-info
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Aku/ koty opintojen aloitus
 • 27.09.2023 15:00 - 16:30, Sirkusopiskelijan ammatillinen kasvu
 • 10.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkusopiskelijan ammatilinen kasvu
 • 24.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkusopiskelijan ammatillinen kasvu
 • 20.11.2023 13:15 - 14:45, Aku/ Koty
 • 20.11.2023 15:00 - 16:30, Luento:Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen taidepedagogina moninaisten harrastajaryhmien kanssa
 • 20.12.2023 09:00 - 12:15, sirkuksen siivous ja inventaario

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o osaamispolut
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Arviointiasteikko

H-5