Siirry suoraan sisältöön

Kuvataiteen koulutuksen osaamisnäyttö (3 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CP73-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataide

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Markus Hatakka

Ajoitusryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)

Pienryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
- hyödyntää ja soveltaa kykyjään ja osaamistaan ennakko- ja valintakoetehtävien tekemisessä
- toimia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman osaamisensa esilletuomisessa opiskelijavalinnan kontekstissa

Sisältö

Kuvataiteen koulutuksen opiskelijavalinnan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Oppimateriaalit

Ei erillistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kunkin hakijan itsenäinen opiskelu ja suoritus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Kuvataiteilija (AMK) valokuva, monimuoto määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien aikataulu. Ei uusimismahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Oman osaamisen osoittaminen, itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Kuvataiteilija (AMK) valokuva, monimuoto määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hyväksytty, mikäli hakija saa hakukohteen valintakokeesta vähintään 50 pistettä.
Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli hakija saa hakukohteen valintakokeesta vähemmän kuin 50 pistettä.

Sisällön jaksotus

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen
- Kuvataiteilija (AMK), valokuva, monimuoto
määrittelemät ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö ja aikataulu. Lisätietoja sisällöstä ja aikataulusta http://www.opintopolku.fi ja https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Kuvataiteilija (AMK) valokuva, monimuoto ennakko- ja valintakoetehtäväkohtaisesti määrittelemät arviointiperusteet.