Siirry suoraan sisältöön

Omakuva & kuvataide (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CR05-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Eero Merimaa

Tavoitteet

Kurssin tavoite on tutustuttaa opiskelija itsenäiseen kuvataiteelliseen työskentelyyn, kehittää itsearviointikykyä osana työskentelyä, sekä tarjota erilaisia näkökulmia omakuvan teemasta.

Itsenäisen kuvataiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta työskentelystään ryhmäkeskustelujen, sekä opettajien palautteen kautta.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan omakuvaan taiteellisen itseilmaisun muotona. Omakuvan avulla taiteen tekijä voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Aihetta pohjustetaan Turun taideakatemian, sekä Paasikivi-opiston opettajien luennoilla. Kurssin lopuksi rakennamme kurssilla syntyneistä teoksista yhteisnäyttelyn.

Kurssin materiaalivalinnat ja tekniikat ovat opiskelijan itse valittavissa. Tavoitteena on, että nämä valinnat tukevat sisällöllistä ilmaisua. Kurssilla tehdään myös vapaamuotoinen oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko

H-5