Siirry suoraan sisältöön

Omakuva & valokuva (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CR06-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Otto-Ville Väätäinen
  • Eero Merimaa

Sisältö

Kurssilla tutustutaan omakuvaan valokuvailmaisun keinoin.?Omakuvan avulla voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Kurssin tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia omakuvan teemaan ja niiden avulla opiskelija voi samalla testata itselleen uusia työskentelymetodeja. Itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta ryhmäkeskustelujen, sekä opettajien palautteen kautta.

Kurssilla syntyneistä teoksista rakennetaan yhteisnäyttely.

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, ohjauskeskustelut, oppimispäiväkirja

Sisällön jaksotus

Kurssilla tutustutaan omakuvaan valokuvailmaisun keinoin. Omakuvan avulla voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Kurssin tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia omakuvan teemaan ja niiden avulla opiskelija voi testata itselleen uusia työskentelymetodeja. Itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta ryhmäkeskustelujen sekä opettajien palautteen kautta.

Kurssilla syntyneistä teoksista rakennetaan yhteisnäyttely.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan oma kehitys ja työskentelymetodien kehittäminen, ei taiteellinen lopputulos.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti ryhmän työskentelyyn

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle