Siirry suoraan sisältöön

Terveysteknologian tuotekehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: MS00BR15-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

 • Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia

Opettaja

 • Reetta Raitoharju
 • Heidi Salokangas

Ajoitusryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)

Ryhmät

 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YTERIS23
  Insinööri (ylempi AMK), Terveysteknologia

Pienryhmät

 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää
 • 28.09.2023 12:00 - 16:00, Terveysteknologian tuotekehitys MS00BR15-3004
 • 02.11.2023 08:15 - 16:00, Terveysteknologian tuotekehitys MS00BR15-3004
 • 08.12.2023 12:00 - 16:00, Terveysteknologian tuotekehitys MS00BR15-3004

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveysteknologian toimialaa huomioiden alan tuotekehityksen ja liiketoiminnan erityispiirteet
· soveltaa regulatiivisia vaatimuksia lääkinnällisten laitteiden tuotekehitykseen
· soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita terveysteknologiainnovaatioiden kehittämisessä

Sisältö

· tuotekehitysprosessi
· lääkinnällisten laitteiden regulaatio
· käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppiminen tapahtuu oppimissisältöön orientoivien tehtävien, niitä syventävien lähipäivien ja opittua soveltavien oppimistehtävien kautta.

Orientoivat tehtävät on tarkoitettu aihepiiriin perehtymiseen ja siihen, että opisklelija pystyy osallistumaan lähipäivän ohjelmaan, vaikkei hänelle olisi aiempaa tietämystä aiheesta. Orientoivat tehtävät sisältävät aina myös lisämateriaalia, jota voi halutessaan opiskella. Oreintoivat tehtävät tehdään yksilötehtävinä ja niiden suorittaminen ei ole pakollista kurssin suorittamiseksi.

Lähipäivillä syvennytään orientoivan tehtävän kautta tutuksi tulleeseen teemaan luentoje ja harjoitusten kautta ja jaetaan tietämystä erilaisissa keskustelevissa tehtävissä.

Oppimistehtävät tehdään ryhmätyönä ja niissä on tarkoituksena soveltaa opittua omaan tuoteidean konseptointiin ja tuotekehityksen suunnitteluun. Oppimistehtäviä ei arvostella, mutta ne tulee olla tehtynä ennen seuraavaa lähipäivää.

Arvosteltava lopputehtävä palautetaan yksilötehtävänä ja se perustuu oppimistehtäviin. Arvosteltava lopputehtävä arvostellaan asteikolla hyl-5.

Kansainvälisyys

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan konstruktivistista oppimisnäkemystä, jonka mukaan oppinen tapahtuu oppijan aktiivisen ja sosiaalisen toiminan kautta ja jossa oppija tulkitsee oppimaansa aiempien havaintojensa kautta.
Orientoivissa tehtävissä hyödynnetään käänteisen luokkahuoneen periaatteita.
Lähipäivissä ja oppimistehtäviessä toteutetaan yhteistoiminnallista oppimista ja dialogisuutta.
Arvioitavan lopputehtävän tarkoitus on koota opittu ja reflektoida sitä konstruktiivisen oppimisnäkökulman periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaakseen opiskelijan on:
- Osallistuttava lähipäivien opetukseen ja oppimiseen
- Tehtävä oman tasonsa mukaan orientoivat tehtävät niin, että pystyy osallistumaan lähipäivien opetukseen.
- Osallistuttava ryhmässä kahden oppimistehtävän työstöön 1) konseptin suunnittelu ja asiakas tuotekehityksessä, 2) vaatimustenmukaisuus ja regulaatio.
- Laadittava ja palautettava ohjeistuksen mukainen arvosteltava lopputehtävä.


Lähiopetus: 16 h
Orientoivat tehtävä : 24 h
Oppimistehtävä 1: 20 h
Oppimistehtävä 2: 20 h
Arvosteltava lopputehtävä:55 h

Yhteensä: 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveysteknologian toimialaa huomioiden alan tuotekehityksen ja liiketoiminnan erityispiirteet
· soveltaa regulatiivisia vaatimuksia lääkinnällisten laitteiden tuotekehitykseen
· soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita terveysteknologiainnovaatioiden kehittämisessä

Opintojakson sisältö
· tuotekehitysprosessi
· lääkinnällisten laitteiden regulaatio
· käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2023.Opintojaksolla on kolme lähiopetuskertaa kampuksella Turussa:

to 28.9.2023 12-16
to 2.11.2023 8-16
pe 8.12.2023 12-16

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiö 3 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa arvioidaan numeerisesti (hyl-5) yksilötehtävänä tehtävä loppuraportti.

Ryhmätyöskentelyyn tulee osallistua hyv/hyl