Siirry suoraan sisältöön

Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu (3 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BG19-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Vesa Turunen

Ryhmät

 • KORS21
  KORS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 04.09.2023 14:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 11.09.2023 14:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 18.09.2023 14:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 27.09.2023 10:00 - 12:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 02.10.2023 14:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 12.10.2023 12:00 - 14:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 23.10.2023 13:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 30.10.2023 13:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 06.11.2023 13:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 13.11.2023 13:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006
 • 20.11.2023 13:00 - 16:00, Tehtäväsuunnittelu ja aikataulu TE00BG19-3006

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy talonrakennushankkeen toteutusvaiheen tehtäväsuunnitteluun ja täydentää aikaisemmin opittuja suunnittelutaitojaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa laatia ja käyttää eritasoisia aikatauluja
- osaa laatia työmaan resurssisuunnitelmia
- osaa käyttää aikataulu- ja resurssisuunnittelun ohjelmistoja

Sisältö

- Tehtäväsuunnitelman peruskäsitteet ja rakenne
- Tehtävän kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteet
- Vinoviiva-aikataulutekniikan taitojen syventäminen
- Resurssien tasaus
- Suurtehtävät
- Valvontavinjetti
- Aloitusedellytysten varmistus
- Aikatauluvalvonta ja ohjaus sekä aikataulussa pysyminen
- Paikkakohtainen suunnittelu
- Aikatauluohjelmistot

Arviointiasteikko

H-5