Siirry suoraan sisältöön

CAD perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BL94-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteiset palvelut

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus

Opettaja

 • Kari Haajanen

Ryhmät

 • PBIOKES21
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • PBIOKES23
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • PBIOKES22
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • 13.09.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet, kerta 1 TE00BL94-3004
 • 20.09.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet, kerta 2 TE00BL94-3004
 • 27.09.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet, kerta 3 TE00BL94-3004
 • 04.10.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet, kerta 4 TE00BL94-3004
 • 11.10.2023 08:00 - 09:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 11.10.2023 09:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 25.10.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 08.11.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 15.11.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 22.11.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 29.11.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004
 • 13.12.2023 08:00 - 10:00, CAD perusteet TE00BL94-3004

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa opintojakson suoritettuaan teknisen piirtämisen merkinnät ja mitoitukset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa teknisen 2D-piirtämisen ja 3D-mallintamisen perusteet ja saa valmiuden kehittyä cad-osaajaksi. Opiskelija osaa tulostaa yksinkertaisen kappaleen 3D-tulostimella.

Sisältö

- Teknisen piirtämisen perusteet
- Piirto-ohjelman toiminnot
- Tekninen 2D-piirtäminen
- 3D-perusteet
- 3D-tulostus

Oppimateriaalit

Jaetaan ITS-verkkoympäristössä. Hyödynnetään verkon julkisia opasvideioita.

Opetusmenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa ITS-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä viikoittaisissa lähiopetuskerroissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta, että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu ammattiaineiden opettajien yhteisopettajuutena niin, että CAD-osaaminen ja muun ammatillisen osaamisen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä. Opiskelussa korostuu myös yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu mahdollisena pari- ja pienryhmätyöskentelynä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat taidot hankittuna toisessa korkeakoulussa (osoitettava osaaminen).

Sisällön jaksotus

2D-CAD
3D-mallinnus
3D-tulostus
Tavoite:
* Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa teknisen piirtämisen perusteita käytännössä ja hänellä on valmius jatkossa kehittyä cad-osaajaksi.
* Opiskelija osaa tehdä mittatarkkoja 2D-piirustuksia ja tulosteita CAD-ohjelmistoilla sekä kykenee mallintamaan ja tulostamaan 3D-kappaleen.
Sisältö: Monipuolista 2D-piirtämistä sekä 3D-mallintamista.
Tavoitteet:
Teknisen piirtämisen perusteiden omaksuminen.
Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä mittatarkkoja 2D-piirustuksia ja tulosteita CAD-ohjelmistoilla.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisen 3D-kappaleen.
Valmius kehittyä jatkossa cad-osaajaksi.
Toteutustapa: Luennot, harjoitukset, kurssitehtävät, etätehtävät ja koe. Osa tunneista pidetään englanniksi.
TUNTISUUNNITELMAT
Aikataulu päivittyy matkan varrella tilanteen mukaan. Tarkka tuntitilanne tehtävineen selviää ITS-ympäristöstä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course tasks and exam

Hylätty (0)

Riittämätön tehtävien tekeminen ja/tai merkittäviä puutteita loppukokeen ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtäviä tehty riittävästi ja loppukokeessa tyydyttävät ratkaisut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtäviä tehty riittävästi ja loppukokeessa hyvät ratkaisut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtäviä tehty riittävästi ja loppukokeessa erinomaiset ratkaisut.

Esitietovaatimukset

-