Siirry suoraan sisältöön

Rakennushankkeen perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BN03-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Lasse Mikkola

Ryhmät

 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • 28.08.2023 12:00 - 14:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3005
 • 29.08.2023 12:00 - 14:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3005
 • 07.09.2023 19:00 - 20:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3005
 • 14.09.2023 19:00 - 20:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3005
 • 25.09.2023 12:00 - 14:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3005
 • 26.09.2023 10:00 - 12:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3005

Tavoitteet

Oppia tuntemaan rakennusprojektille tyypillisiä piirteitä, oppia tuntemaan tilaajan eli rakennuttajan kannalta oleellisia rakennusprojektin valmisteluun ja läpivientiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä lakisääteisiä velvoitteita.

Sisältö

Rakennusprojektien ominaispiirteet, vaaran paikat ja niihin varautuminen, suunnittelun hankinta ja ohjaus, harmaan talouden torjuntaan liittyvät velvoitteet tilaajalle ja urakoitsijoille, tarjouskartellien tunnistaminen, tilaajan työturvallisuusvastuu.

Oppimateriaalit

- opettaja jakaa aineiston its-learningin kautta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Kurssin arviointi tentin perusteella
- Tentin ajankohta viimeisellä oppitunnilla
- Uusintatenttimahdollisuus erikseen sovittaessa
- Uusintatenttiin tulee ilmoittautua 2 päivää aikaisemmin sähköpostilla
- Tenttiin osallistumisoikeus harjoitustyön hyväksyttävästi palauttaneilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luento opetus ja viimeisellä tunnilla tentti

Sisällön jaksotus

- rakennusprojektin tyypilliset piirteet
- rakennuttajan rooli rakennusprojektissa
- rakennusprojektiin liittyvät valmistelut, tiedot ja taidot
- lakisääteiset velvoitteet rakennushankkeessa

- rakennusprojektin ominaispiirteet
- vaaranpaikat ja riskeihin varautuminen
- suunnittelun hankinta ja ohjaus
- harmaan talouden torjunta rakennusprojektissa
- työturvallisuusvastuut rakennusprojektissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentissä 6 kysymystä, joista jokainen 5 pisteen arvoinen
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pistettä = hylätty
Uusintakoe mahdollisuus 2 kertaa erikseen sovittuna ajankohtana
Uusintatenttiin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla.

Hylätty (0)

Alle 8 pisteen tenttisuoritus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

30 - 27 pistettä = 5