Siirry suoraan sisältöön

Rakennushankkeen perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BN03-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Lasse Mikkola

Ryhmät

 • MRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 08.01.2024 11:00 - 13:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3006
 • 15.01.2024 18:00 - 20:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3006
 • 22.01.2024 18:00 - 20:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3006
 • 13.02.2024 14:00 - 16:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3006
 • 12.03.2024 10:00 - 12:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3006
 • 18.03.2024 16:00 - 18:00, Rakennushankkeen perusteet TE00BN03-3006

Tavoitteet

Oppia tuntemaan rakennusprojektille tyypillisiä piirteitä, oppia tuntemaan tilaajan eli rakennuttajan kannalta oleellisia rakennusprojektin valmisteluun ja läpivientiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä lakisääteisiä velvoitteita.

Sisältö

Rakennusprojektien ominaispiirteet, vaaran paikat ja niihin varautuminen, suunnittelun hankinta ja ohjaus, harmaan talouden torjuntaan liittyvät velvoitteet tilaajalle ja urakoitsijoille, tarjouskartellien tunnistaminen, tilaajan työturvallisuusvastuu.

Oppimateriaalit

- opettaja toimittaa aineisto its-learningiin
- tietoja voi täydentää ammattilehdistä, Ratu-kortistosta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Tentti opetuksen viimeisellä kerralla.
- Uusintatenttien mahdollisuus 2 kertaa ja korottaminen 1 kerran
- Uusintatentteihin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla
- Uusintatentit erikseen sovittavana aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Kurssin arviointi tentin perusteella ja harjoitustyön. Molemmat pakollisia
- Kurssia ei voi suorittaa ainoastaan harjoitustyöllä.

Sisällön jaksotus

- rakennusprojektin tyypilliset piirteet
- rakennuttajan ja urakoitsijan rooli rakennusprojektissa
- rakennusprojektiin liittyvät valmistelut, tiedot ja viranomaiskatselmukset
- lakisääteiset velvoitteet rakennushankkeessa
- vaaranpaikat ja riskeihin varautuminen
- suunnittelun hankinta ja ohjaus
- harmaan talouden torjunta rakennusprojektissa
- työturvallisuusvastuut rakennusprojektissa
- työmaan aluesuunnitelma, putoamissuojaus, elementtiasennussuunnitelma
- käsitteitä vastaava mestari, pääsuunnittelija, turvallisuuskoordinaattori, valvoja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Tentissä 6 kysymystä, joista jokainen 5 pisteen arvoinen
30 - 27 pistettä = 5
26,5 - 23 pistettä = 4
22,5 - 18 pistettä = 3
17,5 - 13 pistettä = 2
12,5 - 8 pistettä = 1
alle 8 pistettä = hylätty
Uusintakoe mahdollisuus 2 kertaa erikseen sovittuna ajankohtana
Uusintatenttiin pitää ilmoittautua opettajalle sähköpostilla.

Hylätty (0)

- Tentin pisteiden määrä alle 8 pistettä
- Mahdollista harjoitustyö ei ole hyväksytysti palautettu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Tentin pisteiden määrät 8 - 17,5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Tentin pisteiden määrät 18 - 26,5
- Harjoitustyöt hyväksytysti palautettuna

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Tentin pisteiden määrä 27 - 30
- Harjoitustyöt tehtäväannon mukaiset ja sisällöltään hyvä