Siirry suoraan sisältöön

Johdatus rakennusalaan (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BO12-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Opettaja

 • Liisa Larkela
 • Suvi Aittapelto
 • Jarmo Virta
 • Timo Vehmanen

Ryhmät

 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • 05.12.2022 09:00 - 09:30, JoRa ohjaustuokio. aloitus tasan klo 9:00
 • 07.09.2023 16:00 - 16:45, Johdatus rakennusalaan 2. vuosi
 • 11.09.2023 10:00 - 11:00, Johdatus rakennusalaan: rak.alan pätevyydet
 • 07.12.2023 14:00 - 15:00, JoRa: KV-info

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija opiskeluun ammattikorkeakoulussa, oman opintopolkunsa suunnitteluun sekä itse rakennusalaan ja sen erityispiirteisiin ja työtehtäviin.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija tutustuu koulutuksen rakenteeseen ja oman opiskelun suunnitteluun ja vierailee alan yrityksissä. Toisen vuoden aikana syvennetään ammatillista osaamista mm. seminaari- ja messukäynnein.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin aikana opiskelijan on tehtävä kurssin alussa määritetyt tehtävät, mm.
-osallistuminen HOPS-keskusteluun
-osallistuminen Rakennusmessuihin
-osallistuminen ja raportoiminen alan seminaarista

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Kurssin aikana tutustutaan opiskelukäytäntöihin, alan yrityksiin ja toimintatapoihin ja vieraillaan messuilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan arvosanoin HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY