Siirry suoraan sisältöön

Johdatus rakennusalaan (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BO12-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 42

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Suvi Aittapelto
 • Jarmo Virta

Ryhmät

 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
 • 06.09.2023 12:00 - 13:00, Johdatus rakennusalaan
 • 11.09.2023 14:00 - 15:00, Johdatus rakennusalaan: TROK esittäytyy
 • 02.11.2023 12:30 - 14:30, Johdatus rakennusalaan: työturvallisuusinfo
 • 08.11.2023 10:00 - 11:00, Johdatus rakennusalaan: RIA-esittely

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija opiskeluun ammattikorkeakoulussa, oman opintopolkunsa suunnitteluun sekä itse rakennusalaan ja sen erityispiirteisiin ja työtehtäviin.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija tutustuu koulutuksen rakenteeseen ja oman opiskelun suunnitteluun ja vierailee alan yrityksissä. Toisen vuoden aikana syvennetään ammatillista osaamista mm. seminaari- ja messukäynnein.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info- ja yritysesittelytunteja n. 6-10 h/ lukuvuosi.
VIerailuja tapahtumissa sekä erilliset opiskelijan omaa aktiivisuutta edellyttävät tehtävät.

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Kurssin aikana tutustutaan opiskelukäytäntöihin, alan yrityksiin ja toimintatapoihin ja vieraillaan alan tapahtumissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää:
Väh 70 % osallistuminen info- ja yritysesittelytunteihin
Lisäksi kaikkien pakolliseksi määriteltyjen tehtävien tekeminen.

Kurssi arvioidaan arvosanoin HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY