Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan mittaukset ja raportointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BO13-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Suvi Aittapelto

Ryhmät

 • PRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23
 • PRAKIS23B
  PRAKIS23B
 • 21.03.2024 12:00 - 15:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019
 • 28.03.2024 12:00 - 15:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019
 • 04.04.2024 12:00 - 15:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019
 • 11.04.2024 12:00 - 15:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019
 • 17.04.2024 08:00 - 11:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019
 • 18.04.2024 12:00 - 15:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019
 • 25.04.2024 12:00 - 15:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3019

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.