Siirry suoraan sisältöön

Lujuusopin jatkokurssi (3 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BO16-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 35

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Olli Hautaniemi

Ryhmät

 • RAKS21
  RAKS21
 • PRAKIS21
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21
 • 07.09.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 14.09.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 21.09.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 05.10.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 12.10.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 26.10.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 09.11.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 16.11.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 30.11.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 07.12.2023 08:00 - 10:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003
 • 14.12.2023 08:00 - 11:00, Lujuusopin jatkokurssi TE00BO16-3003

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa plastisuusteorian sekä elementtimenetelmän perusteita rakenteiden mekaniikassa. Plastisuusteorian perusteet. Sauvarakenteet plastisuusteorialla. Myötöviivateorian perusteet. Elementtimenetelmän perusteet.

Sisältö

Johdanto plastisuusteoriaan, isostaattisen ja hyperstaattisen ristikon sekä palkin rajakuorma, plastinen momentti ja poikkileikkauksen muotokerroin, myötöviivateoria eli plastisuusteorian soveltaminen laattoihin. Elementtimenetelmän perusteet.

Arviointiasteikko

H-5