Siirry suoraan sisältöön

Aluerakentaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BQ81-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Oskari Uurasmaa
 • Tapio Keiramo

Ryhmät

 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • 23.03.2023 14:00 - 16:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 05.04.2023 18:00 - 20:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 19.04.2023 18:00 - 20:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 27.04.2023 14:00 - 16:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 28.04.2023 12:00 - 14:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 10.05.2023 18:00 - 20:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 11.05.2023 18:00 - 20:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008
 • 25.05.2023 14:00 - 17:00, Aluerakentaminen TE00BQ81-3008

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* tuntee pienten teiden ja katujen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon oleellisimmat seikat
* tuntee tien- ja kadunrakennuksen perusteet
* tuntee kadunrakennuksen liittymisen tonttiin ja niiden vaikutukset
* tuntee kadun rakentamishankkeen periaatteet ja yleiset laatuvaatimukset

Sisältö

Kurssi pidetään 33 h kontaktiopetuksena. Se sisältää tehtäviä omana aikana yht.48 h.
Yleistä kaduista, luokittelu ja vaatimukset, suunnittelu- ja rakentamisprosessi, liikennetekninen suunnittelu, yht. 8 h
Pohjarakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu, kuivatus, varusteet ja laitteet, yht. 8 h
Kadun rakentaminen, Infra RYL, työkohtainen työselitys, työsuunnitelmat, yht. 8 h
Urakointi, YSE, laadun tuottaminen rakentamisessa, maarakentaminen, työsaavutukset, yht. 8 h
Tentti 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei ole