Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan laboratoriotyöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BS20-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Patric Granholm

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PEYTES22A
  PEYTES22A

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • 13.12.2022 16:00 - 18:00, Fysiikan laboratoriotyöt TE00BS20-3006
 • 16.12.2022 12:00 - 14:00, Fysiikan laboratoriotyöt TE00BS20-3006
 • 16.12.2022 14:00 - 16:00, Fysiikan laboratoriotyöt TE00BS20-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• toteuttaa tehtävään sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• käyttää perusmittalaitteita
• arvioida mittausten epävarmuutta ja yksinkertaisissa tapauksissa määrittää mittaushavainnoista johdetuille tuloksille luotettavuusrajat
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• pitää tutkijan työkirjaa ja raportoida tuloksista sekä kirjallisesti että suullisesti
• toimia laboratorioissa turvallisesti
• toimia turvallisesti erilaisten radioaktiivisen säteilyn lajien kanssa
• toimittaa laboratoriossa syntyneet jätteet oikeisiin käsittelypisteisiin.

Sisältö

• Mittatarkkuus ja virhetarkastelu
• Mekaaniset mittaukset
• Sähköpiirit sekä virta- ja jännitemittaukset
• Optiikka ja spektroskopia
• Säteilyturvallisuus

Oppimateriaalit

Oppimisympärisössä oleva ja sinne linkitetty materiaali
Soveltuvat fysiikan oppikirjat

Opetusmenetelmät

Harjoitustyöt laboratoriossa ja itsenäiset tehtävät

Kansainvälisyys

aktiiviset opetusmenetelmät: learning by doing ja flipped learning, yksilö- ja ryhmätehtäviä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 h opiskelijan työtä jakautuen
- 14t h laboratoriotyöskentelyä
- 66 h itsenäistä työskentelyä, raportit ja esitehtävät

Sisällön jaksotus

Labratöiden aiheet
2. Metallilangan resistiivisyys
3. Sähköenergian siirto
4. Lämpölaajeneminen
5. Kalorimetria ja lämmityksen hyötysuhde
6. Materiaalien äänen eristävyys

Muutokset mahdollisia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 0-5 kerättyjen pisteiden avulla:
- ennakkotehtävät, painoarvo 30 %
- mittauspöytäkirjaa ja raportit, painoarvo 70 %

Labratöihin liittyvien mittauspöytäkirjojen palautus ovat kaikille pakollisia tehtäviä.

Täsmällisyydellä (ajoissa oleminen), osallistumisella työskentelyyn ja huolellisella työskentelyllä voi olla +1 nro vaikutus kurssiarvosanaan. Vastaavasti näiden puutteella voi olla -1 nro vaikutus kurssiarvosanaan.

Hylätty (0)

Vähemmän kuin 50% pisteistä, poissaoloja tai puuttuvia mittauspöytäkirjoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50 - 70 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70 - 90 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Enemmän kuin 90 % maksimipisteistä