Siirry suoraan sisältöön

Ammattikorkeakoulun ruotsin kieli tutuksi (3 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BX60-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Antti Meriö

Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset kielioppirakenteet ja kehittää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavia valmiuksia, joita tarvitaan ruotsin kielen opintojaksoissa jatko-opinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu tekniikan alan perussanastoon teeman mukaisesti ja oppii tuntemaan ammattikorkeakouluopinnoissa käytettäviä työtapoja ja lähdemateriaaleja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään aihepiiriin liittyvää tekniikan sanastoa ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

Peruskielioppirakenteet aihepiiriin integroituna:
-substantiivien taivutus
- adjektiivin taivutus
-verbien taivutus ja aikamuodot
-pronominit
-kysymyssanat ja kysymyslauseet
- pää- ja sivulauseiden sanajärjestys

Arviointiasteikko

H-5