Siirry suoraan sisältöön

Insinöörimatematiikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BX67-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

35 - 45

Koulutus

 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Hannele Kuusisto

Ryhmät

 • PEYTES23B
  PEYTES23B
 • 05.09.2023 14:15 - 16:00, LÄHI: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 07.09.2023 14:00 - 15:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 11.09.2023 08:00 - 10:00, MATLAB-tukipaja: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67 & TE00CM70, Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan TE00BV70
 • 12.09.2023 14:15 - 15:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 14.09.2023 14:00 - 15:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 19.09.2023 12:30 - 14:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 21.09.2023 12:15 - 13:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 25.09.2023 10:15 - 11:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 26.09.2023 11:30 - 14:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 03.10.2023 12:30 - 14:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 06.10.2023 12:00 - 14:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 09.10.2023 08:00 - 10:00, MATLAB-tukipaja: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67 & TE00CM70, Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan TE00BV70
 • 09.10.2023 10:00 - 11:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 23.10.2023 10:00 - 11:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 24.10.2023 12:00 - 13:30, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 27.10.2023 12:30 - 15:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 31.10.2023 11:00 - 12:30, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 02.11.2023 12:30 - 14:00, VÄLIKOE 1: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 03.11.2023 13:15 - 14:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 06.11.2023 08:15 - 09:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 06.11.2023 10:00 - 12:00, MATLAB-tukipaja: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67 & TE00CM70, Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan TE00BV70
 • 07.11.2023 09:00 - 11:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 09.11.2023 08:30 - 10:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 14.11.2023 10:00 - 11:30, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 21.11.2023 13:30 - 15:00, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 23.11.2023 08:15 - 09:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 28.11.2023 14:15 - 15:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67
 • 30.11.2023 08:15 - 09:45, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet
 • 04.12.2023 12:00 - 14:00, MATLAB-tukipaja: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67 & TE00CM70, Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan TE00BV70
 • 05.12.2023 12:00 - 14:30, HYB: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 11.12.2023 12:00 - 13:45, ETÄ: Insinöörimatematiikan perusteet TE00BX67-3005
 • 12.12.2023 13:00 - 16:00, LÄHI: VÄLIKOE 2 tai 3 / TENTTI: Insinöörimatematiikan perusteet, Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan
 • 14.12.2023 11:00 - 12:00, LÄHI: Insinöörimatematiikan perusteet, kokeen palautus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää seuraavia insinöörin työhön kuuluvia matemaattisia työvälineitä:
• Lausekkeiden algebrallinen käsittely
• Yhtälöiden, yhtälöryhmien ja epäyhtälöiden ratkaisuperiaatteet
• Funktiot
• Vektorilaskenta ja tekniikan ilmiöiden mallintaminen vektoreiden avulla
• Matriisilaskenta

Sisältö

• Lausekkeet, yhtälöt, epäyhtälöt ja yhtälöryhmät
• Matriisialgebra, käänteismatriisi ja determinantti
• Polynomifunktiot
• Eksponentti- ja logaritmifunktiot
• Trigonometriset funktiot ja radiaanit
• Vektorien perusalgebra

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co
Taulukkokirja (Esim. MAOL-taulukot tai Tekniikan kaavasto)
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty sähköinen- ja verkkomateriaali, opetusvideot

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään flipped learning -opiskelumenetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat kertaavat/opiskelevat tunnin aihetta itsenäisesti ennen tuntia opetusvideoiden ja ennakkotehtävien avulla. Tunnit tukevat viikottaisten laskuharjoitusten laskemista ja tunnin pääpaino on niissä asioissa, joista opiskelijoilla on kysymyksiä opetusvideoiden ja ennakkotehtävien pohjalta.
Opintojaksoon sisältyvä MATLAB-matematiikkanohjelmiston käyttö opiskellaan itsenäisesti suoritettavan verkkomateriaalin avulla. Opiskelun tueksi järjestetään kuukausittaiset tukitapaamiset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet viikoilla 44 ja 50 TAI kurssitentti viikolla 50.
Osaamista mittaavat testit (vapaaehtoisia), alustavasti viikoilla 39 ja 46.
Tarvittaessa 2 uusintakertaa kevään 2024 aikana (koko kurssin sisältöä mittaava tentti)

Kansainvälisyys

Learning-by-doing ja flipped learning
Oppiminen perustuu paljolti opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
Opiskeltavista aiheista annetaan opiskelijalle sekä ennakkotehtäviä että kertaavia tehtäviä ja niiden suoritusta tukevaa materiaalia.
Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat työelämässä tarvittavia perustaitoja.
Arviointi perustuu suoritettuihin tehtäviin ja osaamisen osoittamiseen kokeessa/kokeissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu ja opintojakson sisältöä mittaava kurssitentti opettajan kanssa sovittuna aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 t opiskelijan työtä jakautuen tapaamisiin ja itsenäisiin tehtäviin.
- Lähi-, hybridi- ja verkkotapaamiset sekä niissä lasketut tehtävät (osa kurssipisteitä) 50 h
- Itsenäinen opiskelu (laskuharjoitukset ja kokeisiin opiskelu, MATLAB-opiskelu) 76-80 h
- Osaamista mittaavat osaamistestit (suoritus huomioidaan arvosanan raja-tapauksessa) 2-4 h
- 2 välikoetta TAI yksi kurssitentti (osa kurssipisteitä) 2-4 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitustapaaminen on kaikille pakollinen lähitapaaminen viikolla 36, tiistaina 5.9.

Muut tapaamiset viikoilla 36-50 ovat (kokeita lukuunottamatta) joko etätunteja tai hybriditunteja, jolloin samalle tunnille voi osallistua joko kampuksella tai etänä Teamsin kautta. Kokeet ovat lähikokeita auditoriossa. Tuntien toteutustapa (LÄHI, HYB, ETÄ) on merkitty lukujärjestykseen.

Kaikille tunneille aloitustapaamista ja kokeita lukuunottamatta on siis mahdollista osallistua etänä. Tunneille osallistuminen (aloitustapaamista ja kokeita lukuunottamatta) on vapaaehtoista, joten opintojakson voi suorittaa myös opiskelemalla kurssisällöt itsenäisesti tai osallistumalla vain joidenkin aiheiden tunneille.

Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat ammattiaineiden opinnoissa sekä työelämässä tarvittavia perustaitoja.
Sisältö:
- Lukujen esitystavat ja lukujoukot
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Yksikönmuunnokset ja SI-järjestelmän yksiköt
- Potenssit ja kymmenpotenssit (myös negatiivinen ja juuri = murtopotenssit)
- Polynomien käsittely (Lausekkeiden sieventäminen, myös murtolausekkeet)
- Funktion arvot ja funktion kuvaajan lukeminen
- 1. asteen funktiot ja 1. asteen funktion kuvaaja
- 1. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt (myös verrannot)
- Prosenttilaskenta
- 2. asteen funktiot ja 2. asteen funktion kuvaaja
- 2. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt
- Yhtälöparit ja -ryhmät
- Matriisilaskennan perusteet
- Suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion trigonometria
- Muiden kappaleiden geometria
- Vektorilaskenta
- Kulmat ja kulmayksiköt
- Trigonometriset funktiot yksikköympyrässä
- Trigonometriset yhtälöt
- Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot sekä niiden kuvaajat
- Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset yhtälöt
- MATLAB-matematiikkaohjelmiston peruskäyttö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Väylä: 3 opiskelijan kiintiö

Kurssin tärkeimmät ilmoitukset opettaja lähettää sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse (hannele.kuusisto@turkuamk.fi). Tunteihin liittyvä informaatio itslearningissä. Kurssiin liittyviä ilmoituksia itslearningissä kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Käytettävät ohjelmistot: ViLLE, MATLAB, GeoGebra
Opiskelijalla tulee olla vähintäänkin funktiolaskin (graafinen tai symbolinen laskin siis käy myös)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti 0-5.

Arviointi perustuu kurssipisteisiin, joita kerätään seuraavasti :
- Viikottaisista laskuharjoituksista max 1p/moniste, maksimissaan kuitenkin 11 p.
- Itsenäisistä ViLLE-tehtävistä vaaditun 30 %:n ylittävältä osalta 1 % = 0,1p, yhteensä max 7p
- Kahdesta osakokeesta (á max 50p) tai yhdestä kurssitentistä (max 100p)

Kurssipisteiden saaminen viikoittaisista laskuharjoituksista edellyttää niiden palauttamista Itsiin sähköisessä muodossa ja oman suorituksen itsearviointia määräaikaan mennessä. Pisteitä saa suhteessa laskettujen tehtävien määrään.

Hyväksyttyyn suoritukseen (numeroon 1) vaaditaan
- vähintään 30 % itsenäisten ViLLE-tehtävien maksimipisteistä
- vähintään 40 kurssipistettä yhteensä

Muut arvosanat määräytyvät pisteistä lineaarisella asteikolla.

Hyvä suoritus osaamista mittaavissa välitesteissä huomioidaan arvosanan raja-tapauksessa.

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu jokin vaadituista läpäisyehdoista:
- Opiskelija ei ole saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä.
- Opiskelija ei ole saavuttanut vähintään 40 % = 40 kurssipistettä yhteensä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija on saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä ja kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 40-51 = 1
Kurssipisteet 52-63 = 2

Tasoa 1-2 vastaava osaaminen: Opiskelija osaa ratkaista 1. ja 2. asteen polynomiyhtälöitä sekä niiden sovelluksia. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja osaa soveltaa sitä vektorilaskennassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija on saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä ja kurssipisteitä seuraavasti:
Kurssipisteet 64-75 = 3
Kurssipisteet 76-87 = 4

Tasoa 3-4 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee jotain seuraavista aihepiireistä
- Erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventäminen
- Funktioiden kuvaajat ja niihin liittyvä laskenta
- Vinokulmaisen kolmion trigonometria ja trigonometriset yhtälöt
- Vektorilaskenta
- Eksponentti- ja logaritmiyhtälöt

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija on saanut vähintään 30 % ViLLE-tehtävien maksimipisteistä.
- Opiskelija on saanut vähintään 88 kurssipistettä yhteensä

Tasoa 5 vastaava osaaminen: Tason 1-2 osaamisen lisäksi opiskelija hallitsee myös erilaisten potenssien ja lausekkeiden sieventämisen, funktioiden kuvaajiin liittyvän tarkastelun ja laskennan, vinokulmaisen kolmion trigonometrian ja trigonometriset yhtälöt, vektorilaskennan sekä eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.