Siirry suoraan sisältöön

Vähähiilinen rakentaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00CA99-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 07.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Heli Kanerva-Lehto

Ryhmät

  • MRAKIS23
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kestävän kehityksen käsitteen ja siihen liittyvän tausta ja yleiset tavoitteet
- tietää mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus ja vähähiilisyys
- tuntee hiilineuraalisuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tavoiteet kansainvälisesti ja Suomessa
- tutustuu rakennusalan tavoitteisiin ja toimiin vähähiilisen rakentamisen osalta
- tutustuu rakennusaineteollisuuden merkitykseen vähähiilisessä rakentamisessa
- tuntee hiilijalanjäjen ja hiilikädenjälkeen laskentaan liittyviä perustietoja

Sisältö

Keskeiset siältlöalueet:
- Kestävä kehitys yleisesti
- Hiilineutraalius ja siihen liittyvät tavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa
- Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
- Hiilijalanjälki rakennusalalla

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin ja annettuun materiaaliin perehtyminen. Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat teematehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu sekä teematehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi teematehtävä. Kaikkien teemojen perusteella laaditaan essee. Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.


Oppimistehtävät:
Teemakohtaiset tehtävät 4 kpl
Esseen laatiminen tehtävänannon mukaisesti

Opiskelijan työnmääränä mitoitus:
Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 75 h
Tehtävien ja esseen kirjoittaminen 60 h

Sisällön jaksotus

Kurssi aineistot ovat itslearning-oppimisalustalta.

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 36-40
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 36-40
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 43-48
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 43-48
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja teematehtävä

Viikot 43-1
Esseen kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teematehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max. 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille kurssin teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max. 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja/tai teematehtävät ei ole tehtynä / teematehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1: Esseen pisteet 22-26 ja teematehtävät tehtynä.
Arvosana 2: Esseen pisteet 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3: Esseen pisteet 32-37 ja teematehtävät tehtynä.
Arvosana 4: Esseen pisteet 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45 tai enemmän ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimuksia