Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuksen perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: TE00CE07-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2024

Ajoitus

24.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 90

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Jaana Kivivuori
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Ryhmät

 • MRAKIS20LVI
  MRAKIS20LVI
 • MRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • DRAKES22
  Rakentamisen korkeakouludiplomi
 • INFS20
  INFS20
 • KORS20
  KORS20
 • RAKS20
  RAKS20
 • PRAKIS20
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20
 • 03.10.2023 16:00 - 18:00, Tutkimuksen perusteet TE00CE07-3006
 • 13.10.2023 16:15 - 18:00, Tutkimuksen perusteet TE00CE07-3006
 • 24.10.2023 16:00 - 18:00, Tutkimuksen perusteet TE00CE07-3006
 • 15.11.2023 16:00 - 17:30, Tutkimuksen perusteet TE00CE07-3006
 • 07.12.2023 16:00 - 18:00, Tutkimuksen perusteet TE00CE07-3006

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksen perusteet ennen opinnäytetyön laadinnan aloittamista. Hän osaa käyttää lähteitä, ja hän tunnistaa tutkimusmetodeja, erilaisia tutkimustyyppejä ja aineiston hankintamenetelmiä.

Opiskelija kirjoittaa asiatyylistä tutkimuksellista tekstiä.

Opiskelija tuottaa oman opinnäytetyönsä projektisuunnitelman.

Sisältö

Tiede, tutkimus ja tutkimustyypit sekä lähdekritiikki.
Opinnäytetyön aihe ja tekstin rakenne. Oman aiheen mukaisten tiedonlähteiden käyttö.
Tutkimuskysymys ja aineiston hankinta.
Projektisuunnitelman laadinta.

Oppimateriaalit

Opiskelijan etsimät lähteet sekä opettajien tunneilla ja itslearningin oppimisalustalla jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut ja harjoitukset

Kansainvälisyys

Verkko-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tuottaa oman opinnäytetyönsä projektisuunnitelman.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen verkko-opetukseen.

Hyväksytyn projektisuunnitelman kirjoittaminen opinnäytetyön pohjustamiseksi. Projektisuunnitelmassa tarvittavat sisältöasiat on ohjeistettu oppimisalustassa.

Sisällön jaksotus

Kurssi suoritetaan yksilöllisesti siinä vaiheessa, kun opinnäytetyön tekeminen on ajankohtaista. Aihe on valmiina ja tutkimussuunntelma tekemättä.

Tiede, tutkimus ja tutkimustyypit sekä lähdekritiikki.
Opinnäytetyön aihe ja tekstin rakenne. Oman aiheen mukaisten tiedonlähteiden käyttö.
Tutkimuskysymys ja aineiston hankinta.
Projektisuunnitelman laadinta.

Toteutus Teamsissa tai Zoomissa viikoittain eri päivinä klo 16.15–17.45

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antavat ohjaavat opettajat.
Jaanan tavoitat parhaiten puhelimitse +358403550397 ja
Sirpan sähköpostilla (sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi)

Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa.
Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen sekä projektisuunnitelman tekeminen ja hyväksyminen.

Esitietovaatimukset

Kurssi suoritetaan ennen opinnäytetyön aloitusta, mutta siinä vaiheessa, kun opiskelijalla on alustava opinnäytetyön aihe.
Kursseja järjestetään verkkototeutuksina joka syksy ja kevät.