Siirry suoraan sisältöön

Laadunhallinnan ja standardien perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TE00CE28-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 14.11.2022

Ajoitus

22.09.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

50 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Sari Airenne

Ajoitusryhmät

 • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

 • PEYTES21B
  PEYTES21B
 • PEYTES21A
  PEYTES21A

Pienryhmät

 • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan
- tuntee standardien yleisen rakenteen ja käsitteet
- osaa lukea standardia
- tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin
- tuntee yleisimmät laatustandardit (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001)

Sisältö

- Laadunhallinnan periaatteet
- Yleistietoa standardeista
- Yleiset johtamisjärjestelmästandardit

Oppimateriaalit

Itslearning alustalla jaettava materiaali. Sekä standardit ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 450001 (FINNA, SFS Online -palvelu)

Opetusmenetelmät

Opiskelu perustuu itsenäiseen verkko-opiskeluun. Tehtävät tukevat oppimista ja antavat mahdollisuuden testata omaa osaamista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole, arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena.

Itsenäinen opiskelu, yksilötehtävät ja ryhmissä tehtävät tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson eri teemoihin liittyy opiskelumateriaalia ja erilaisia oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osioiden suorittaminen on aikataulutettu, ja osiot tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opintojakso aloitetaan perehtymällä laadunhallinnan ja standardien perusteisiin. Tämän osion suoritettuaan opiskelija siirtyy opiskelemaan standardien ISO 9001 (laadunhallinta), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) ja ISO 45001 (työterveys ja työsuojelu) sisältöä ja tavoitteita.
Toteutustapa pääosin verkko-opetus.

Lähipäivät (alustava suunnitelma)

26.9 (ryhmä A), 8.10 (ryhmä B) Opintojakson aloitus, etätoteutus, Online
27.10 (molemmat ryhmät) vierailijaluento, lähiopetus
31.10 (molemmat ryhmät), vierailijaluento, Online

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen paikkoja 3

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin tehtäviin.

(arvioinnissa hyödynnetään opettajan arviointia, itsearviointia ja vertaisarviointia)

Hylätty (0)

Arvioitavat tehtävät on suoritettu puutteellisesta tai niitä ei ole suoritettu. Eikä opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa standardisoinnin tarkoituksen ja taustan perustasolla.
Opiskelija tunnistaa ISO standardien yleisen rakenteen ja keskeisimmät käsitteet.
Opiskelija osaa lukea standardia perustasolla.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan yleisellä tasolla.
Opiskelija tuntee ISO standardien yleisen rakenteen ja ymmärtää standardien käsitteet.
Opiskelija löytää standardista olennaiset asiat.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen, ja tunnistaa aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit, ja tunnistaa niiden merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan, sekä standardoinnin hyödyn käytännössä.
Opiskelija tuntee ISO standardien yleisen rakenteen ja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti standardien käsitteitä.
Opiskelija osaa soveltaa standardia käyttötarkoituksen mukaisesti.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen, ja osaa esittää monipuolisesti aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit, ja osaa perustella standardien hyödyt organisaation toiminnassa.