Siirry suoraan sisältöön

Neurologia (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BE07-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.03.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 100

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Esa Bärlund
 • Satu Takala

Ryhmät

 • PFYSIS20B
  PFYSIS20B
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet sekä kuntoutussuositukset.

Oppimateriaalit

Opintojakso suoritetaan e-tenttimällä Ville-oppimisympäristössä. Tenttimateriaali kuvataan tässä osiossa(alla).
Tenttialueeseen kuuluvat Käypä hoito -sarjan seuraavat osat:
1) Aivoinfarkti ja TIA
2) Aivovammat
3) Epilepsia(aikuiset)
4) MS-tauti
5) Parkinsonin tauti
6) Selkäydinvammat(arkisto): Toistaiseksi tässä kokeessa selkäydinvamman kohdalla käytetään tuota vanhentunutta suositusta. Se löytyy pdf:nä arkistosta, koulun kirjaston Terveysportin kautta -> Käypä Hoito -> Selkäydinvamma.

Opetusmenetelmät

Etätentti Ville-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuoden 2023 tentti on tentittävissä 1.12.2022 - 9.12.2023. Tentin materiaalin lukemista ja tentin suorittamista suositellaan ennen Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina - opintojakson suorittamista ja mielellää samalla lukukaudella.

Tentin voi tehdä 24/7. Hylätyn suorituksen uusinnasta on erikseen sovittava tentaattorin kanssa (Esa).

Opiskelija ilmoittaa tekemästään tentistä tentaattorille spostitse, vastauspostina tulee kuittaus arvosanasta ja sen peppiin viemisestä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ainoastaan etätentti.

Lukihäiriö tms todistuksella myönnetään lisäaikaa tentin tekemiseen. Ole yhteydessä asiasta Esaan jos tarvis.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h)= Itsenäinen opiskelu 25h, etätentin suorittaminen 1h 30min. Villessä voi tehdä myös omaksi huviksesi harjoitustehtävän jota ei arvioida.

Sisällön jaksotus

Fysioterapian ja toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lukihäiriötodistuksella tms voidaan myöntää lisäaikaa tentin tekemiseen, ole etukäteen yhteydessä.
- MUISTA tallentaa tenttisi ennen tentistä poistumistasi!
- Kun olet tehnyt tentin, laita siitä sähköpostiviesti tentaattorille esa.barlund@turkuamk.fi. Tentit tarkistetaan aina viimeistään kuun vaihteessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenttiin kirjautumisohjeet ja -tunnukset:
Hyvä opiskelija,

Tämä viesti sisältää rekisteröintilinkin ja kurssiavaimen, joilla voit rekisteröityä ViLLE-kurssille. Huomioithan, että rekisteröintilinkki on kertakäyttöinen, ja jatkossa kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://ville.utu.fi.

Rekisteröintilinkki kurssille '7011115 Neurologia/Fysioterapeutti- ja toimintaterapiakoulutus':
https://ville.utu.fi?c=n5GhfbbVFkd2

Kurssiavain: TssmW
Salasana:Wee_dog23 (salasana vaihtunut 1.1.2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin maksimipistemäärä on 186p. Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko on tasavälinen:
5>90% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä
3>70% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä
1>50% maksimipistemäärästä
hyl<50% maksimipistemäärästä

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kts. edellä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja